Gorfodwyd gweinidog y DU mewn ergyd i #Johnson wrth i'r ymgyrch etholiadol ddechrau

| Tachwedd 6, 2019

Gweinidog Prif Weinidog Prydain, Boris Johnson, Cymru Alun Cairns (Yn y llun) ymddiswyddodd ddydd Mercher (6 Tachwedd), diwrnod swyddogol cyntaf ymgyrch yr etholiad cyffredinol, ar ôl cael ei gyhuddo o ddweud celwydd am ei wybodaeth am gynorthwyydd a honnir iddo ddifrodi treial treisio,ysgrifennu Andrew MacAskill a Kate Holton.

Roedd Cairns wedi bod dan bwysau i ymddiswyddo ar ôl mynnu yr wythnos diwethaf nad oedd yn ymwybodol o dystiolaeth a roddwyd gan ei gyn gynorthwy-ydd a arweiniodd at gwymp achos yn Ebrill y llynedd.

Fodd bynnag, adroddodd y BBC yr wythnos hon fod Cairns wedi e-bostio am y mater ym mis Awst 2018 ac yn ddiweddarach cymeradwyodd y cynorthwyydd fel ymgeisydd ar gyfer cynulliad datganoledig Cymru bedwar mis yn ddiweddarach.

Roedd pleidiau gwleidyddol cystadleuol wedi bod yn galw ar i Cairns roi'r gorau iddi. Dywedodd gweinidog cysgodol y Blaid Lafur dros Gymru, Christina Rees, fod Cairns wedi cael ei ddal yn “gorwedd yn ddi-raen”.

Roedd y ffrae wedi bygwth dadreilio ymgyrch y Ceidwadwyr yng Nghymru sy'n cynnwys seddi allweddol y byddai angen i Johnson eu hennill i sicrhau mwyafrif seneddol.

Anfonodd Cairns lythyr at Johnson yn dweud ei fod yn hyderus y byddai'n cael ei glirio gan unrhyw ymchwiliad ond ei fod yn rhoi'r gorau i'w swydd oherwydd sensitifrwydd yr honiadau.

“Mae hwn yn fater sensitif iawn ac yng ngoleuni dyfalu parhaus, rwy’n ysgrifennu i dendro fy ymddiswyddiad fel Ysgrifennydd Gwladol,” meddai Cairns mewn llythyr at Johnson.

Diolchodd Johnson i Cairns am ei waith fel gweinidog.

Roedd ymgyrch y Ceidwadwyr eisoes wedi cychwyn yn wael cyn ymddiswyddiad Cairns.

Ddydd Mawrth (5 Tachwedd), gorfodwyd y gweinidog Jacob Rees-Mogg i ymddiheuro am awgrymu y dylai dioddefwyr y tân yn Nhŵr Grenfell yn Llundain, a laddodd bobl 71, fod wedi defnyddio synnwyr cyffredin i anwybyddu cyfarwyddiadau diffoddwyr tân i aros yn yr adeilad llosgi tan cyrhaeddodd help.

Ddydd Mercher, cyhuddwyd y blaid o roi clip fideo doeth o gyfweliad teledu gydag uwch wleidydd Llafur.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, Blaid Geidwadol, EU, UK

Sylwadau ar gau.