#Brexit a #EUBudget - Faint y dylai'r DU dal i dalu'r UE

| Tachwedd 7, 2019
Cyllideb Brexit ac UE: faint y dylai'r DU dalu'r UE yn unig © Images / EP yr Undeb Ewropeaidd-EPMae gweithio allan rhwymedigaethau ariannol rhagorol y DU yn rhan o'r trafodaethau Brexit © AP Images / European Union-EP

Mae setliad rhwymedigaethau ariannol y DU yn un o'r materion mwyaf difrifol yn y trafodaethau parhaus Brexit. Fel aelod o'r UE, cymerodd y DU ar rai rhwymedigaethau, megis y rhai ar gyfer cyllideb hirdymor yr UE a elwir yn fframwaith ariannol aml-flynyddol. Nawr ei fod yn gadael, yr her yw cyfrifo pa ymrwymiadau sy'n weddill yn ystod y cyfnod trafodaethau gyda'r UE ar ei dynnu'n ôl a chysylltiadau yn y dyfodol.

Mae hyn yn effeithio ar unrhyw beth o fuddsoddiad mewn ymchwil a seilwaith i gymorth datblygu a phensiynau i weision sifil yr UE o'r DU.

Sut bydd tynnu'n ôl y DU yn effeithio ar gyllideb yr UE

Mae penderfyniad y DU i adael hefyd yn effeithio ar gyllidebau'r UE yn y dyfodol oherwydd bydd llai o aelod-wladwriaethau yn cyfrannu. Darllenwch hyn cyfweliad â Jens Geier, yr ASE a drafododd ar ran y Senedd ynghylch y rhan fwyaf o gyllideb yr UE ar gyfer 2017, i ddarganfod mwy amdano.

I ddarganfod beth mae pob aelod-wladwriaeth, gan gynnwys y DU, yn cyfrannu at gyllideb yr UE ar hyn o bryd, edrychwch ar yr infograffeg rhyngweithiol hon.

Cyfraniadau yn y dyfodol?

Mater arall yw faint y dylai'r DU barhau i gyfrannu at gyllideb yr UE yn y dyfodol os yw'n dal i fod am gael mynediad i'r farchnad sengl, yr undeb tollau neu fudd o fentrau eraill yr Undeb Ewropeaidd.

Safle'r Senedd

Yn y Safle'r Senedd a fabwysiadwyd ar 5 Ebrill 2017, pwysleisiodd yr Aelodau Seneddol y dylai hi dderbyn cyfraniadau cyllidebol cyffredinol os yw'r DU am fod yn aelod o'r farchnad fewnol a'r undebau tollau.

Dywedasant hefyd y dylai anrhydeddu ei holl rwymedigaethau cyfreithiol, ariannol a chyllidebol, gan gynnwys ymrwymiadau o dan y fframwaith ariannol aml-flynyddol gyfredol, sy'n ddyledus hyd at ac ar ōl dyddiad ei dynnu'n ôl.

Mae'r sefyllfa a fabwysiadwyd yn gweithredu fel canllawiau ar gyfer y trafodaethau parhaus rhwng yr UE a'r DU. Mae gan y Senedd rôl allweddol wrth benderfynu ar ganlyniad y trafodaethau hyn.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, EU, UK

Sylwadau ar gau.