#Brexit - Lansiad ymgyrch etholiadol PM yn cael ei ddifetha gan gaffe, ymddiswyddiad a fideo doethuriedig

| Tachwedd 7, 2019

Cafodd lansiad ymgyrch etholiadol Prif Weinidog Prydain, Boris Johnson, ei ddifetha gan ymddiswyddiad un o’i weinidogion, gaffe am ddioddefwyr tân twr marwol a fideo doeth o wrthwynebydd a ryddhawyd gan ei blaid, ysgrifennu William James ac Kylie MacLellan.

Galwodd Johnson etholiad snap 12 Rhagfyr mewn ymgais i dorri’r camarweiniad Brexit y dywed ei fod wedi parlysu Prydain am fwy na thair blynedd ac wedi dechrau tanseilio hyder ym mhumed economi fwyaf y byd.

Ond awr yn unig ar ôl cwrdd â’r Frenhines Elizabeth i gychwyn yn ffurfiol ar yr ymgyrch etholiadol, ymddiswyddodd gweinidog Cymru Johnson, Alun Cairns, ar ôl cael ei gyhuddo o ddweud celwydd am ei wybodaeth am gynorthwyydd a honnir iddo ddifrodi treial treisio.

Ar ddechrau'r ymgyrch, mae Ceidwadwyr Johnson yn mwynhau arweiniad dros Blaid Lafur yr wrthblaid rhwng pwyntiau canran 7 a 17, er bod llygryddion yn rhybuddio bod eu modelau'n gwywo wrth ymyl ffwrnais Brexit.

“Dewch i ni gyflawni Brexit,” meddai Johnson, 55, y tu allan i’w breswylfa swyddogol yn Downing Street, gan ychwanegu y byddai arweinydd y Blaid Lafur, Jeremy Corbyn, yn dod â mwy o gythrwfl eto gyda refferenda newydd ar aelodaeth o’r UE ac annibyniaeth yr Alban.

“Dewch gyda ni, gwnewch Brexit a chymryd y wlad hon yn ei blaen, neu, a dyma’r dewis arall y flwyddyn nesaf, treuliwch 2020 cyfan mewn sioe arswyd o fwy fyth o oedi ac oedi,” meddai.

Dywedodd Johnson fod Corbyn yn casáu cyfoeth a'i fod felly fel arweinydd Sofietaidd Josef Stalin - a anfonodd filiynau i'w marwolaethau mewn gwersylloedd llafur. Dywedodd Corbyn fod sylwadau o’r fath yn “nonsens” y daeth yr uwch-gyfoethog i fyny er mwyn osgoi talu mwy o dreth.

Yn gynharach, treuliodd Cadeirydd y Blaid Geidwadol James Cleverly y bore yn amddiffyn yn dosbarthu clip fideo doeth o wleidydd cystadleuol o'r Blaid Lafur yn lle lansio lansiad ymgyrch etholiadol Johnson.

Ymddiheurodd Ceidwadwr amlwg arall, Jacob Rees-Mogg, ddydd Mawrth ar ôl iddo awgrymu y dylai dioddefwyr y tân yn Nhŵr Grenfell yn Llundain fod wedi defnyddio synnwyr cyffredin i anwybyddu cyfarwyddiadau diffoddwyr tân i aros yn yr adeilad llosgi.

Mae Johnson, 55, yn gobeithio y bydd yn ennill mwyafrif digon mawr yn y senedd i gael y fargen Brexit y cytunodd â Brwsel y mis diwethaf i gadarnhau ac arwain Prydain allan o’r UE ddiwedd mis Rhagfyr neu ym mis Ionawr.

Ar ôl methu â chyflawni Brexit ar 31 Hydref, dywedodd Johnson fod ei blaid yn cynnig yr unig ffordd i gyflawni Brexit a phaentio Corbyn Llafur fel llongddrylliwr sosialaidd a oedd yn benderfynol o ddod â mwy o argyfwng gwleidyddol i mewn.

“Maen nhw'n esgus bod eu casineb yn cael ei gyfeirio at rai biliwnyddion yn unig - ac maen nhw'n pwyntio'u bysedd at unigolion sydd â hoffter a chyfiawnhad nas gwelwyd ers i Stalin erlid y kulaks,” ysgrifennodd Johnson mewn erthygl ar gyfer papur newydd y Daily Telegraph. “Byddent yn dinistrio union sail ffyniant y wlad hon.”

Cafodd miliynau o bobl eu dienyddio o dan Stalin a bu farw llawer mwy o gamdriniaeth ac afiechyd mewn rhwydwaith helaeth o wersylloedd carchar, o'r enw'r Gulags. Roedd ffermwyr cymharol gefnog, a elwir yn kulaks, ymhlith y grwpiau a dargedwyd.

Wrth siarad mewn digwyddiad ymgyrchu yn nhref Seisnig Telford ddydd Mercher, dywedodd Corbyn y byddai Llafur yn sicrhau newid go iawn ac yn rhannu pŵer a chyfoeth â phobl “nad oes ganddyn nhw ffrindiau mewn lleoedd uchel”.

“Maen nhw’n eithaf cywilyddus yn meddwl bod dioddefwyr tân Grenfell wedi marw oherwydd nad oedd ganddyn nhw’r synnwyr cyffredin i achub eu hunain,” meddai Corbyn. “Fe ddywedaf i wrthych beth yw synnwyr cyffredin - peidiwch â rhoi cladin fflamadwy yng nghartrefi pobl.”

Rhybuddiodd hefyd rhag credu’r farn gonsensws bod Johnson yn sicr o fuddugoliaeth, gan nodi etholiad 2017 pan betiodd rhagflaenydd Johnson, Theresa May, ar alw etholiad snap pan oedd hefyd ymhell ar y blaen yn yr arolygon barn ond wedi colli ei mwyafrif.

“Yn etholiad 2017, roedd ciwiau o arbenigwyr… yn leinio i fyny ar ddechrau’r ymgyrch i ddileu’r Blaid Lafur, a beth ddigwyddodd bryd hynny?” Meddai Corbyn.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, Blaid Geidwadol, EU, Jeremy Corbyn, Llafur, UK

Sylwadau ar gau.