#COP25 - ASEau yn gwthio am #CO2Neutrality gan 2050

| Tachwedd 7, 2019
Dylai'r UE ymrwymo i allyriadau CO2 net-sero gan 2050 yng Nghynhadledd y Cenhedloedd Unedig a chynyddu ei uchelgais lleihau allyriadau ar gyfer 2030, meddai Pwyllgor yr Amgylchedd ddydd Mercher (6 Tachwedd).

Cyn Cynhadledd Newid Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig COP25 ym Madrid ym mis Rhagfyr, cymeradwyodd Pwyllgor yr Amgylchedd, Iechyd y Cyhoedd a Diogelwch Bwyd ddydd Mercher benderfyniad yn galw ar yr UE i gyflwyno ei strategaeth hirdymor i gyrraedd niwtraliaeth hinsawdd ar y diweddaraf gan 2050 i'r Cenhedloedd Unedig. Confensiwn ar Newid Hinsawdd cyn gynted â phosibl. Byddai hyn yn gwarantu y bydd yr UE yn cynnal ei arweinyddiaeth fyd-eang yn y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd.

Fe wnaethant hefyd dynnu sylw at yr angen i'r UE godi ei lefel uchelgais ar gyfer 2030 er mwyn cyrraedd y targed 2050. Mae ASEau yn disgwyl i'r Fargen Werdd Ewropeaidd a gyhoeddwyd gan Arlywydd-ethol y Comisiwn Ewropeaidd Ursula Von Der Leyen gynnwys targed o ostyngiadau allyriadau 55% gan 2030.

Uchelgais byd-eang ar gyfer hedfan a cludo dim digon

Dywed ASEau nad yw'r uchelgais gyfredol ar gyfer hedfan a llongau yn cyrraedd y gostyngiadau allyriadau angenrheidiol ac felly maent yn credu y dylid annog pob gwlad i gynnwys allyriadau o longau rhyngwladol a hedfan yn eu cynlluniau cyfraniadau cenedlaethol (NDCs).

Mwy o gefnogaeth ariannol i frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd

Dylai gwledydd yr UE o leiaf ddyblu eu cyfraniadau i'r rhyngwladol Cronfa Hinsawdd Werdd, meddai'r pwyllgor. Mae ASEau yn pwysleisio mai aelod-wladwriaethau'r UE yw'r darparwyr mwyaf o gyllid hinsawdd cyhoeddus ac y dylai cyllideb yr UE gydymffurfio'n llawn â'i hymrwymiadau rhyngwladol. Maent hefyd yn nodi bod addewidion gwirioneddol gan wledydd datblygedig yn dal i fod yn is na'r nod ar y cyd o ddefnyddio $ 100 biliwn y flwyddyn fel 2020.

Yn olaf, maent yn galw ar frys ar holl wledydd yr UE i gael gwared ar yr holl gymorthdaliadau tanwydd ffosil uniongyrchol ac anuniongyrchol gan 2020 ac ar Fanc Buddsoddi Ewrop i roi diwedd ar fenthyca i brosiectau tanwydd ffosil ac eithrio nwy pan gânt eu defnyddio mewn cyfuniad ag ynni adnewyddadwy. Bydd y gweithredu byd-eang a wneir yn ystod y blynyddoedd 10 nesaf yn effeithio ar ddyfodol dynoliaeth am y blynyddoedd 10,000 nesaf, dywedant.

“Mae Pwyllgor yr Amgylchedd yn dangos y ffordd i Ewrop fod y cyfandir carbon-niwtral cyntaf yn 2050,” meddai cadeirydd Pwyllgor yr Amgylchedd, Iechyd y Cyhoedd a Diogelwch Bwyd Pascal Canfin (Adnewyddu Ewrop, FR). “Tra bod yr Unol Daleithiau wedi cadarnhau ddoe ei bod yn gadael Cytundeb Paris, fe wnaethon ni ailddatgan heddiw ym Mhwyllgor yr Amgylchedd Senedd Ewrop ein bod ni am i Ewrop fod o ddifrif ynglŷn â’r frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd”, ychwanegodd.

Cefndir

y Mae'r Comisiwn Ewropeaidd eisoes wedi cynnig y nod allyriadau net-sero gan 2050, ond nid yw'r Cyngor Ewropeaidd wedi ei gymeradwyo o hyd gan fod rhai gwledydd yn gwrthwynebu. Bydd COP25 yn digwydd ym Madrid o 2-13 Rhagfyr 2019. Dirprwyaeth o Senedd Ewrop dan arweiniad Bas Eickhout (Gwyrddion, NL) yn cymryd rhan.

Y camau nesaf

Mabwysiadodd Pwyllgor yr Amgylchedd y penderfyniad drafft gyda phleidleisiau 62 i 11. Bydd y testun yn cael ei bleidleisio gan y Senedd gyfan yn ystod sesiwn lawn 25-28 Tachwedd yn Strasbwrg.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, allyriadau CO2, Cynllun Masnachu Allyriadau (ETS), Yr amgylchedd, EU, Senedd Ewrop

Sylwadau ar gau.