Mae #Huawei yn gwrthod cyhuddiadau Web Summit 2019 gan gynghorydd techpolicy Trump

| Tachwedd 7, 2019

Cymerodd Prif Swyddog Technoleg yr UD Michael Kratsios, prif gynghorydd techpolicy Gweinyddiaeth Trump, nod uniongyrchol at Huawei telathrebu Tsieina a Tsieineaidd mewn araith i gynulleidfa Web Summit 2019 yn Lisbon ddydd Iau (Tachwedd 7). Honnodd fod y ddau yn fygythiad nid yn unig i ddiogelwch rhwydweithiau 5G ond i werthoedd agored ac arloesedd a yrrir gan y farchnad rydd. Mae Huawei yn gwadu'r honiadau hyn yn bendant.

Wrth ateb dywedodd llefarydd ar ran Huawei:

“Rydym yn gwrthod yn llwyr yr honiadau ffug yn erbyn Huawei gan Michael Kratsios, Prif Swyddog Technoleg Arlywydd yr UD Donald Trump, heddiw yn yr Uwchgynhadledd We yn Lisbon. Gan ganu Huawei, ailadroddodd Mr Kratsios nifer o honiadau a oedd yn rhagrithiol ac yn amlwg yn ffug.

1) Mae Huawei yn gwmni preifat 100% sy'n eiddo i'w weithwyr yn unig.

2) Nid oedd Huawei yn rheoli data ym mhencadlys yr Undeb Affricanaidd yn Addis Ababa, Ethiopia. Roedd yr atebion a ddarparwyd i'r PA yn cael eu rheoli, eu rheoli a'u gweithredu gan staff TG y sefydliad ac nid oedd gan Huawei fynediad at ddata PA.

Gwrthododd arweinwyr yr AU honiadau bod Huawei yn rhan o unrhyw doriad seiberddiogelwch. At hynny, gwrthodwyd hawliadau ffug tebyg mewn achos llys diweddar yn Lithwania, lle disgrifiodd y llys hwy fel 'honiadau di-sail. . (Dolen: https://www.huawei.com/en/facts/voices-of-huawei/court-orders-lithuanian-news-outlet-to-retract-false-statements-on-huawei

3) Mae seiberddiogelwch a diogelu preifatrwydd yn brif flaenoriaethau Huawei a byddant yn parhau i fod felly. Yn ei hanes blwyddyn 32 ni fu un achos unigol o offer Huawei yn gysylltiedig â thorri seiberddiogelwch difrifol.

Mewn cyferbyniad â'r hyn y mae Mr Kratsios yn ei ddweud mae'r hyn y mae gweinyddiaeth gyfredol yr UD yn ei wneud yn sarhad ar werthoedd craidd Ewropeaidd, a bydd yn arwain at arafu Ewrop yn ei huchelgais i ddod yn ganolbwynt arloesi byd-eang.

Dysgwch fwy fan hyn. "

https://huawei.eu/press-release/statement-following-remarks-us-cto-michael-kratsios

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Tsieina, economi ddigidol

Sylwadau ar gau.