#State aid: Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo dros € 22 miliwn o gefnogaeth y cyhoedd i hyrwyddo gweithredadwyedd trafnidiaeth rheilffyrdd yn #Netherlands

| Tachwedd 7, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, € 22.2 miliwn o gefnogaeth y cyhoedd i uwchraddio offer rheoli traffig ar locomotifau cludo nwyddau yn yr Iseldiroedd. Ym mis Hydref 2019, hysbysodd yr Iseldiroedd y Comisiwn am ei gynlluniau i gefnogi uwchraddio locomotifau cludo trawsffiniol 99 gyda'r mwyaf newydd System Rheoli Traffig Rheilffordd Ewropeaidd (ERTMS) offer ar fwrdd y llong.

Bydd cefnogaeth y cyhoedd ar ffurf grantiau uniongyrchol i berchnogion y locomotifau, i'w defnyddio ar gyfer prototeipio ac uwchraddio cyfresol yr offer. Asesodd y Comisiwn y cynllun o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, yn enwedig y Canllawiau Comisiwn 2008 ar Gymorth Gwladwriaethol ar gyfer ymgymeriadau rheilffordd a chanfu: (i) bod cynllun yr Iseldiroedd yn fuddiol i'r amgylchedd ac i symudedd gan ei fod yn cefnogi trafnidiaeth reilffordd, sy'n llai llygrol na chludiant ffordd, tra hefyd yn lleihau tagfeydd ar y ffyrdd; (ii) mae'r mesur yn gymesur ac yn angenrheidiol i gyflawni'r amcanion a fwriadwyd; a (iii) mae cyllid cyhoeddus yr Iseldiroedd yn cael “effaith cymhelliant”, gan na fyddai perchnogion cerbydau rheilffordd yn cyflawni'r uwchraddiad angenrheidiol o offer ERTMS eu locomotifau cludo nwyddau sy'n absennol o'r gefnogaeth gyhoeddus. Ar y sail hon, daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

Dywedodd y Comisiynydd Margrethe Vestager, sydd â gofal am bolisi cystadlu: “Bydd cynllun yr Iseldiroedd yn cyfrannu at ddefnyddio System Rheoli Traffig Rheilffyrdd Ewrop ac at greu Ardal Rheilffordd Ewropeaidd Sengl. Bydd yn gwella cystadleurwydd rheilffyrdd Ewropeaidd ac yn meithrin symudiad traffig cludo nwyddau o ffordd i reilffordd, yn unol ag amcanion amgylcheddol a thrafnidiaeth yr UE, heb ystumio cystadleuaeth yn ormodol. ”

Mae'r datganiad i'r wasg lawn ar gael ar-lein yn EN, FR, DE, NL.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Yr Iseldiroedd

Sylwadau ar gau.