Safle'r UE yn #WorldTrade mewn ffigurau

| Tachwedd 7, 2019
Dod o hyd i ffigurau allweddol am fasnach yr Undeb Ewropeaidd â'r byd yn yr infograffeg hwn: allforion, mewnforion, nifer y swyddi cysylltiedig yn yr UE a mwy.
Infograffig ar allforio UEAllforion ac mewnforion ar raddfa fyd-eang

Mae'r UE wedi bod bob amser hyrwyddo masnach: nid yn unig trwy gael gwared ar rwystrau i fasnach rhwng gwledydd yr UE, ond hefyd trwy annog gwledydd eraill i fasnachu gyda'r UE. Yn 2018, roedd allforion yr UE yn cynrychioli 15.2% o allforion byd-eang ac yn mewnforio’r UE 15.1%, gan ei wneud yn un o chwaraewyr masnach mwyaf y byd ochr yn ochr â’r Unol Daleithiau a China.

cytundebau masnach

Ar hyn o bryd mae gan yr UE tua 100 cytundebau masnach yn ei le neu yn y broses o gael ei diweddaru neu ei drafod.

Mae cytundebau masnach nid yn unig yn gyfle i leihau tariffau, ond hefyd i gael ein partneriaid i gydnabod safonau ansawdd a diogelwch yr UE, ac i barchu cynhyrchion sydd â dynodiad tarddiad gwarchodedig, fel siampên neu gaws Roquefort. Mae hyn yn bwysig iawn gan fod cynhyrchion bwyd Ewropeaidd yn mwynhau enw da ledled y byd am ragoriaeth a thraddodiad.

Infograffig ar allforio UEDarganfyddwch fwy am gytundebau masnach yr UE

Mae'r UE hefyd yn defnyddio cytundebau masnach i osod safonau ar gyfer yr amgylchedd a llafur, er enghraifft er mwyn osgoi mewnforio cynhyrchion a gynhyrchir gan ddefnyddio llafur plant.

Y cytundeb masnach diweddaraf UE a lofnodwyd oedd gyda Japan yn 2018, a fabwysiadodd y Senedd ym mis Rhagfyr 2018, ond mae llawer o rai eraill yn cael eu trafod.

Mewnforion ac allforion yr UE

Infograffig ar allforio UEInfograffig ar fewnforion yr UE ac allforio nwyddau yn 2018

Mae cwmnïau Ewropeaidd nid yn unig yn elwa o arbedion maint y mae bod yn rhan o farchnad sengl fwyaf y byd yn eu golygu, ond hefyd o gytundebau masnach sy'n galluogi mentrau'r UE i allforio llawer o'u gwasanaethau a'u nwyddau. Ar yr un pryd mae'n rhaid i gwmnïau tramor sydd am allforio i'r UE gyrraedd yr un safonau uchel â chwmnïau lleol felly nid oes unrhyw risg y bydd cwmnïau o'r tu allan i'r UE yn cystadlu'n torri corneli.

O ran allforion nwyddau, partneriaid mwyaf yr UE rhwng mis Ionawr ac Awst 2019 oedd yr UD (€ 259.9 biliwn), Tsieina (€ 145.3 biliwn) a'r Swistir (€ 105.6 biliwn). Yn ystod y cyfnod hwn mewnforiodd yr UE fwyaf o China (€ 272.7 biliwn) ac yna'r UD (€ 193.2 biliwn) a Rwsia (€ 105.0 biliwn).

Infograffig ar allforio UEInfograffig: Allforion gwledydd yr UE yn 2018

Mae masnach â gwledydd y tu allan i'r UE wedi arwain at greu miliynau o swyddi yn Ewrop. Amcangyfrifodd y Comisiwn Ewropeaidd fod 2017 miliwn o swyddi yn 36about yn gysylltiedig â masnach â gwledydd y tu allan i'r UE. Mae bod yn yr un farchnad sengl hefyd wedi arwain at fwy o fasnach rhwng gwledydd yr UE.

Yn ogystal, mae mewnforio nwyddau a gwasanaethau o'r tu allan i'r UE wedi gorfodi cwmnïau Ewropeaidd i fod yn fwy cystadleuol, tra'n cynnig mwy o ddewis i ddefnyddwyr a phrisiau is.

Infograffig ar allforio UEInfograffig ar nifer y swyddi UE sy'n gysylltiedig â masnach

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Economi, EU, EU, Tisa, Masnach, cytundebau masnach

Sylwadau ar gau.