#AviationTax - Mae'r Iseldiroedd ac wyth o wledydd eraill yr UE yn galw am dreth hedfan Ewropeaidd

| Tachwedd 8, 2019

O'i gymharu â mathau eraill o gludiant, mae hedfan yn cael ei danseilio a'i danategu ar hyn o bryd, er bod teithio awyr yn ffynhonnell oddeutu 2.5% o allyriadau CO2 byd-eang. Dyna pam mae'r Iseldiroedd, ynghyd â 8 gwledydd eraill yr UE, yn galw ar y Comisiwn Ewropeaidd newydd i gynnig cynnig am ryw fath o dreth hedfan.

Yn eu datganiad ar y cyd, Mae'r Almaen, Ffrainc, Sweden, yr Eidal, Gwlad Belg, Lwcsembwrg, Denmarc a Bwlgaria yn honni ynghyd â'r Iseldiroedd nad yw allyriadau CO2 ac effeithiau negyddol eraill hedfan yn cael eu cyfrif yn ddigonol ym mhris tocynnau awyren. Mae'r gwledydd yn gofyn am ddull UE, i sicrhau chwarae teg a lleihau'r potensial ar gyfer anghydfodau ynghylch cystadleuaeth annheg. Derbyniwyd y datganiad gan y Comisiynydd Ewropeaidd Frans Timmermans.

“Nid yr Iseldiroedd yn unig, ond grŵp mawr o wledydd Ewropeaidd sy’n credu ei bod yn annerbyniol nad yw teithio awyr yn cael ei drethu o gwbl, yn wahanol i deithio mewn car, bws a thrên,” esboniodd Ysgrifennydd Gwladol y Cyllid, Menno Snel. “Trwy weithredu nawr, rydyn ni’n gobeithio y bydd y mater pwysig hwn yn cychwyn yn Ewrop hefyd.”

Yr Iseldiroedd yw un o gynigwyr mwyaf Ewrop i wneud iawn am effaith negyddol hedfan trwy fesurau prisio gwell. Ym mis Mehefin, gwnaethom gynnal cynhadledd ryngwladol ddeuddydd, lle cymerwyd y camau cyntaf tuag at gytundebau Ewropeaidd ar y mater. Cyhoeddwyd papur hefyd, yn nodi amryw opsiynau ar sut i brisio hediadau, a allai o bosibl gael eu defnyddio gan y Comisiwn Ewropeaidd.

Os na cheir cytundeb yr UE erbyn diwedd 2020, bydd yr Iseldiroedd yn gosod ei treth hedfan genedlaethol. Mae bil eisoes wedi’i gyflwyno i Dŷ’r Cynrychiolwyr, lle bydd yn cael ei drafod cyn diwedd y flwyddyn.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Hedfan / cwmnïau hedfan, Busnes, Economi, EU, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, UK

Sylwadau ar gau.