#ClimateChange - Mae gwyddonwyr yn rhybuddio am yr effaith ar ddiogelwch bwyd a chefnforoedd

| Tachwedd 8, 2019
Stryd dan ddŵr © 123RF / Undeb Ewropeaidd - EP © 123RF / Undeb Ewropeaidd - EP

Cyflwynodd gwyddonwyr hinsawdd y Cenhedloedd Unedig dystiolaeth newydd i ASEau ar sut mae newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar gynhyrchu bwyd a chefnforoedd.

Y Panel Rhynglywodraethol ar Newid Hinsawdd yw corff y Cenhedloedd Unedig ar gyfer asesu'r wyddoniaeth sy'n gysylltiedig â newid yn yr hinsawdd. Ym mis Awst, cyflwynodd a adroddiad ar newid yn yr hinsawdd a thir ac ym mis Medi un ar y cefnforoedd a chryosffer mewn hinsawdd sy'n newid. Yr adroddiadau yw'r mewnbwn gwyddonol diweddaraf ar gyfer uwchgynhadledd hinsawdd y Cenhedloedd Unedig COP25 i'w gynnal ym Madrid ym mis Rhagfyr.

Cyflwynodd y gwyddonwyr y tu ôl i'r adroddiadau eu canfyddiadau i bwyllgorau amgylchedd, datblygu a physgodfeydd y Senedd ddydd Mercher 6 Tachwedd.

Cynhyrchu bwyd a newid yn yr hinsawdd yn stryd ddwy ffordd

Dywedodd yr Athro Jim Skea wrth ASE fod newid yn yr hinsawdd yn gwaethygu dirywiad tir, fel erydiad a llygredd, sydd yn ei dro yn effeithio ar seilwaith a bywoliaeth pobl. Gwell rheolaeth tir yn gallu helpu i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd ond mae'n rhaid ei ategu gan gamau eraill, ychwanegodd.

Nododd Dr Jean-François Soussana fod y system fwyd yn cyfrif am rhwng un rhan o bump a thraean o'r holl allyriadau nwyon tŷ gwydr a achosir gan fodau dynol. Ar yr un pryd, mae newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar ddiogelwch bwyd trwy gnydau sy'n dirywio o wenith ac indrawn. Rhybuddiodd y byddai sefydlogrwydd ein cyflenwad bwyd yn gostwng ymhellach wrth i faint ac amlder digwyddiadau tywydd eithafol gynyddu.

Toddi iâ, moroedd yn codi

Yn ôl gwyddonwyr, mae'r cynnydd yn lefel y môr yn cyflymu, yn bennaf oherwydd bod haenau iâ'r Ynys Las a'r Antarctig yn toddi'n gyflymach.

Rhybuddiodd yr Athro Hans-Otto Pörtner yr amcangyfrifir y bydd lefel y môr yn codi tua phum metr gan 2300 mewn senario busnes fel arfer. Yn ogystal, wrth gefnforoedd cynhesu mae gan fywyd morol fynediad at lai o ocsigen a maetholion, gan roi diogelwch bwyd mewn perygl i gymunedau sy'n dibynnu ar fwyd môr.

Ychwanegodd Pörtner: “Er mwyn lleihau difrifoldeb effaith newid yn yr hinsawdd, mae pob darn o gynhesu yn bwysig, bob blwyddyn yn bwysig, mae pob dewis yn bwysig, ac yn bwysicaf oll, bydd ewyllys gwleidyddol a chymdeithasol yn bwysig.”

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, Newid yn yr hinsawdd, Yr amgylchedd, EU, Senedd Ewrop

Sylwadau ar gau.