Angen ymdrechion rhyng-ffydd i wynebu #AntiSemitism, senoffobia - llywydd #WorldJewishCongress i annerch prifysgol Gatholig

| Tachwedd 8, 2019

Bydd Llywydd Cyngres Iddewig y Byd Ronald S. Lauder yn annerch cynhadledd a drefnwyd gan y CBAC ar Frawdoliaeth Ddynol: Myfyrdod Iddewig ar gyfer Cydfodoli Cyffredin ddydd Gwener (8 Tachwedd) ym Mhrifysgol Pontifical Gregorian yn Rhufain. Bydd AU Cardinal Miguel Ángel Ayuso Guixot, Llywydd y Cyngor Esgobol ar gyfer y Deialog Rhyng-grefyddol, a'r Tad Nuno da Silva Gonçalves SJ, Rheithor y Brifysgol Greiffiaidd Esgobol, hefyd yn cyflwyno sylwadau yn y gynhadledd.

Ganwyd y fenter ar gyfer y gynhadledd hon yn dilyn cyd-lofnodi'r Ddogfen ar Frawdoliaeth Ddynol dros Heddwch y Byd a Byw gyda'n gilydd gan y Pab Francis a Sheikh Ahmed el-Tayeb, Grand Imam Al-Azhar, ym mis Chwefror 2019 yn Abu Dhabi, a gellir ei weld yma .

“Mae'r cynnydd diweddar mewn anogaeth a thrais yn erbyn Iddewon ac aelodau o gymunedau crefyddol a lleiafrifoedd eraill yn tanlinellu i ni pa mor hanfodol yw deialog a chydweithrediad rhyng-ffydd wrth symud ymlaen tuag at ein gweledigaeth o fyd mwy heddychlon a diogel i bobloedd,” meddai Llywydd WJC Lauder , cyn y gynhadledd.

“Rwy’n gwerthfawrogi’n fawr y perthnasoedd rwyf wedi bod mor ffodus i’w meithrin â chynrychiolwyr yr Eglwys Gatholig, yn bennaf yn eu plith y Pab Ffransis a’r Cardinal Ayuso, ac yn edmygu’n fawr yr ymdrechion y maent yn eu gwneud o ddydd i ddydd i sicrhau bod cydfodoli yn parhau i fod yn nod cyraeddadwy. , ”Parhaodd. “Nid problemau sy’n wynebu’r dioddefwyr a dargedir yn unig yw gwrthsemitiaeth a senoffobia. Mae'r rhain yn rhwystrau y mae'n rhaid i ni eu hwynebu a'u goresgyn gyda'n gilydd. ”

Bydd cyfranogwyr y gynhadledd yn cynnwys cynrychiolwyr o'r clerigwyr Catholig, aelodau o gymunedau Iddewig a mudiadau ieuenctid Iddewig, a rheithor prifysgolion a chyfadrannau esgobyddol ychwanegol.

Ynglŷn â Chyngres Iddewig y Byd

y Cyngres Iddewig y Byd (CBAC) yw'r sefydliad rhyngwladol sy'n cynrychioli cymunedau Iddewig yng ngwledydd 100 i lywodraethau, seneddau a sefydliadau rhyngwladol.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Gwrth-semitiaeth, EU, Israel

Sylwadau ar gau.