#Macron i ymddiheuro i #Bulgaria er mwyn diogelwch cenedlaethol Ffrainc

| Tachwedd 8, 2019

Arlywydd Ffrainc Emmanuel Macron (Yn y llun) newydd achosi sgandal diplomyddol gyda'i sylwadau mewn cylchgrawn de-dde yn Ffrainc ei fod yn well ganddo ymfudwyr cyfreithlon o Affrica na'r gangiau anghyfreithlon Wcreineg neu Fwlgaria. Yr hyn sy'n eironig yw na sylweddolodd Macron hyd yn oed ei fod yn peryglu diogelwch cenedlaethol Ffrainc, gyda'r sylw hwn, yn ysgrifennu Iveta Cherneva.

Fe roddodd Llysgennad Bwlgaria i Ffrainc nodyn protest i'r Ffrancwyr ddydd Llun (4 Tachwedd). Mae'n ddiogel dweud na fydd Bwlgariaid yn cymryd hyn i orwedd.

Ym Mwlgaria, mae'n well gennym hefyd Fietnam sy'n gweithio'n galed na'r jihadistiaid o Ffrainc a fydd yn croesi i'r UE trwy Fwlgaria, gan ddod yn ôl i Ffrainc o welyau poeth terfysgaeth y Dwyrain Canol.

Rhywsut nid yw jihadistiaid Ffrainc yn diffinio Ffrainc; nhw yw'r camgymeriadau y mae angen i gymdeithas eu trwsio: “nid pwy ydyn ni”. Ond i Fwlgariaid, mae'n debyg bod yr elfen troseddoldeb yn eu diffinio. Yna ar yr achlysur hwn, rydw i'n troi'r math hwn o hanfodoldeb yn ôl yn erbyn Ffrainc.

Wrth siarad am rwydweithiau troseddol, nid oes gan Fwlgaria broblem gyda therfysgaeth a dyfir gartref. Mae Ffrainc yn gwneud. Mae cudd-wybodaeth gwrthderfysgaeth ymhlith aelodau’r UE yn allweddol. Rhaid bod Macron wedi sylweddoli bod lleoliad daearyddol Bwlgaria fel porth i'r UE a'r pwynt mynediad agosaf at y Dwyrain Canol yn golygu y bydd Bwlgaria yn gwybod ac yn darganfod pethau am ddiffoddwyr ISIS gyda phasbortau Ffrengig yn dychwelyd i Ewrop. Bydd gennym y wybodaeth honno yn gyntaf, cyn gwasanaethau cudd-wybodaeth Ffrainc.

Mae'r hyn sy'n digwydd i jihadistiaid Ffrainc pan fyddant yn dod i mewn i'r UE am y tro cyntaf - ym Mwlgaria o bosibl - yn fater pwysig.

Mae’r Arlywydd Trump wedi bod yn bendant bod angen i genhedloedd Gorllewin Ewrop gan gynnwys Ffrainc gymryd cyfrifoldeb am eu diffoddwyr ISIS. “Nhw” ydyn nhw, nid i'r byd ddelio â nhw, yr un ffordd y mae masnachwyr Bwlgaria yn gyfrifoldeb Bwlgaria. Ond nid yw Ffrainc eisiau delio â'u jihadistiaid oherwydd nad ydyn nhw'n gwybod beth i'w wneud â nhw. Yn syml, ni fydd y dystiolaeth o barthau rhyfel yn dal yn y llys. Mae yna gannoedd, os nad miloedd o ymladdwyr ISIS o Ffrainc. Sut ydych chi'n rhoi cynnig ar bob un ohonyn nhw? Mae hyn yn cyflwyno cwestiwn diogelwch enfawr a dyna pam mae sut maen nhw'n cael eu trin o'r pwynt mynediad yn allweddol.

Felly ar y pwynt hwn, efallai y bydd Bwlgaria yn penderfynu gwrando ar yr Unol Daleithiau, nid Ffrainc. P'un a ydym yn penderfynu eu hanfon yn ôl adref i Ffrainc er mwyn i'r Ffrancwyr ddarganfod sut i ddelio â hwy ar bridd Ffrainc ai peidio, y pwynt yw efallai na fydd gan y Ffrancwyr lais yn hyn. Os nad ydym yn un teulu mawr hapus yr UE ac rydym yn sarhau ein gilydd, yna mae pob gwlad yn rhydd i weithredu fel y mae'n penderfynu. Ni feddyliodd Macron am hyn. Ni ddylid byth cymryd cydweithrediad Bwlgaria yn ganiataol. Gallem chwarae pêl, neu efallai na fyddem. Mae'n dibynnu. Yr hyn nad ydym yn ei hoffi yn cael ei sarhau.

Mae dychwelyd diffoddwyr ISIS yn un o'r materion dyrys hynny nad oes unrhyw reolau caled yr UE ar eu cyfer - dim ond ewyllys da.

Efallai i Macron daro ei ben yn rhywle. Efallai ei fod yn pandro i'r dde-dde Ffrengig yn unig. Gwaelod llinell yw bod angen iddo dorri'r sgwrs wallgof.

Mae Bwlgariaid, yn wahanol i Ukrainians, yn ddinasyddion yr UE sydd â hawliau cyfartal p'un a yw Macron yn ei hoffi ai peidio.

Ar ôl rhwystro Gogledd Macedonia ac Albania o sgyrsiau derbyn yr UE yr wythnos diwethaf, mae Macron yn dod yn ddyn drwg gyda’r acen Ffrengig yn ffilm weithredu’r Balcanau.

Mae darn mawr o ffilmiau gweithredu Hollywood yn cael eu cynhyrchu a'u ffilmio ym Mwlgaria y dyddiau hyn. Mae cylchdroi dihirod mewn ffilmiau gweithredu yn gyfnodol. Efallai y bydd y baddies nesaf yn ffilmiau Hollywood hefyd yn jihadistiaid gyda'u hacen Ffrengig. Sut mae hynny ar gyfer stereoteipio diwylliannol? Rwy’n clywed eto: “ond na, nid dyna ni.”

Ffrainc yw rhif dau’r UE sy’n dyheu am arwain yr Undeb, ond ni fydd y math hwnnw o rethreg wallgof yn eu cael yno. Mae angen dilyniant gan wladwriaethau llai ar Ffrainc er mwyn i hyn ddigwydd. Nid yw gwladwriaeth bwerus yn wirioneddol ddylanwadol heb ddilyniant o fewn y grŵp gwleidyddol o wladwriaethau y mae'n anelu at arwain.

Os yw Bwlgaria yn penderfynu nad yw'n hoffi'r agwedd Ffrengig honno, gall ddechrau bod yn anodd ar lawer o bwyntiau sydd mewn gwirionedd yn hanfodol i ddiogelwch a gwleidyddiaeth Ffrainc nad oedd y Ffrancwyr hyd yn oed yn eu rhagweld. Oherwydd pan fydd rhywun yn cydweithredu nid yw'n amlwg ar unwaith pa niwed y gallai ei wneud pe byddent yn stopio'n sydyn.

Er mwyn i'r UE weithio, mae angen i aelodau'r UE gwtogi ar sarhad. Mae ystrydebau a sarhad ar sail cenedligrwydd yn doreithiog ym mhob gwlad. Mae gennym ni lawer o ystrydebau negyddol Ffrengig hefyd, ond does ganddyn nhw ddim lle mewn gwleidyddiaeth ddifrifol.

O ie, ac rwyf am i Macron ymddiheuro i Fwlgariaid.

Mae Iveta Cherneva yn awdur pedwar llyfr awdur / cyd-awdur ym meysydd diogelwch a hawliau dynol a arferai wasanaethu i bum asiantaeth y Cenhedloedd Unedig ac yng Nghyngres yr UD. Mae ei sylwebaethau diweddar wedi ymddangos yn EuroNews, Mae'r New York Times, The Guardian, Ysgol Economeg Llundain, Fforwm Fletcher, Gohebydd UE ac eraill.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Bwlgaria, EU, france, Barn

Sylwadau ar gau.