Pan fydd #Trump yn ei gael yn iawn

| Tachwedd 8, 2019

Arlywydd Donald Trump (Yn y llun) yn cael ei feirniadu am lawer o bethau ond ni ddylai ei ddewis o Lysgennad yr Unol Daleithiau i Fwlgaria fod yn eu plith. Cafodd hynny'n iawn ac mae'n haeddu clod amdano, yn ysgrifennu Iveta Cherneva.

Mae Llysgennad newydd yr UD i Fwlgaria, Herro Mustafa yn siarad naw iaith ac i rywun â saith iaith fel fi sy'n hynod drawiadol. Ar hyn o bryd mae hi'n dysgu Bwlgareg, a fydd ei degfed iaith. Faint o swyddogion yr UD fel yna ydych chi'n eu hadnabod?

Magwyd Mustafa gyda model rôl deallusol yng Ngogledd Dakota. Roedd ei thad yn ohebydd ymchwiliol, felly ym Mwlgaria mae hi'n dymuno hyrwyddo rhyddid y cyfryngau, ac am reswm. Ar gyfer hynny, mae hi wedi cwrdd â chefnogaeth Bwlgaria leol ac mae eisoes yn gwneud ffrindiau.

Cefndir a phrofiad y Llysgennad yng ngwleidyddiaeth y Dwyrain Canol a gafwyd tra bu’n gwasanaethu yn Swyddfa’r Is-lywydd, Swyddfa Afghanistan, Swyddfa’r Is-Ysgrifennydd Materion Gwleidyddol ac yn y Cyngor Diogelwch Cenedlaethol, yn ychwanegol at ei phostiadau diplomyddol i Irac. , Gwlad Groeg a Libanus, paratowch hi ar gyfer ei rôl ym Mwlgaria sydd ychydig yn arbennig o ran gwleidyddiaeth y Dwyrain Canol.

Nid yw Bwlgaria yn cymryd rhan weithredol yn ddiplomyddol mewn datrys gwrthdaro ond serch hynny mae wedi'i lleoli'n strategol fel gwlad ffin allanol yr UE sydd agosaf at y Dwyrain Canol. Bydd dychwelyd rhai diffoddwyr ISIS gyda phasbortau UE o welyau poeth terfysgaeth y Dwyrain Canol o reidrwydd yn mynd trwy Fwlgaria fel porth i'r UE. Ac mae'r Arlywydd Trump wedi bod yn bendant bod angen i genhedloedd Ewropeaidd sydd ag ymladdwyr ISIS gymryd cyfrifoldeb amdanynt. Mae'r hyn sy'n digwydd i ddiffoddwyr ISIS pan fyddant yn dod i mewn i'r UE am y tro cyntaf - ym Mwlgaria o bosibl - yn gwestiwn allweddol. Yn yr ystyr hwn, bydd swyddogaeth Bwlgaria a rôl Llysgennad yr UD yn allweddol.

Dyma oedd fy meddwl cyntaf pan welais brofiad y Llysgennad Mustafa. Mae'n ymddangos bod Mr Trump yn gwerthfawrogi rôl strategol Bwlgaria wrth benodi i'r wlad yn union hi.

Wrth gwrs, ar wahân i'r materion botwm poeth mae llawer i'w ddweud am ddiogelwch ynni a chydweithrediad rhwng yr UD a Bwlgaria. A barnu o'i chyfarfodydd cyntaf yma, bydd diogelwch ynni yn faes blaenoriaeth i'r Llysgennad.

Yn draddodiadol mae Llysgenhadaeth yr UD yn Sofia wedi bod yn ymwneud â maes cyfnewid diwylliannol ac addysgol. Ac mae hynny'n rhywbeth sy'n cael ei werthfawrogi gan lawer o Fwlgariaid lleol sydd wedi elwa o raglenni iaith, ac nid yn unig.

Mae'n dal i gael ei weld beth fydd cyfraniad tymor hir y Llysgennad Mustafa i gysylltiadau rhwng yr Unol Daleithiau a Bwlgaria. Mae hi a'i theulu gyda dau o blant ifanc yn dal i ymgartrefu.

O'r argraffiadau cyntaf serch hynny, mae'n ymddangos bod Donald Trump wedi gwneud y penderfyniad cywir.

Mae Iveta Cherneva yn awdur ym meysydd diogelwch a hawliau dynol a arferai wasanaethu i bum asiantaeth y Cenhedloedd Unedig ac yng Nghyngres yr UD. Mae ei sylwebaethau diweddar wedi ymddangos yn EuroNews, Mae'r New York Times, The Guardian, Ysgol Economeg Llundain, Fforwm Fletcher, Euractiv, Gohebydd UE ac eraill. Mae Iveta hefyd yn gyn-fyfyriwr ym Mhrifysgol California.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, US

Sylwadau ar gau.