Gallai rhyng-grŵp Senedd Ewrop ar Sahara Gorllewinol niweidio'r broses heddwch

| Tachwedd 23, 2019
Mae ASEau yn pryderu y gallai creu rhyng-grŵp Senedd Ewropeaidd newydd ar Orllewin Sahara niweidio'r broses heddwch o dan adain y Cenhedloedd Unedig.
Tra bod trafodaethau'r Cenhedloedd Unedig i ddod o hyd i ateb gwleidyddol sy'n dderbyniol i'r ddwy ochr yn parhau, mae ASEau wedi awgrymu diwygio Rhyng-grŵp ar Western Sahara. Roedd Rhyng-grŵp tebyg ym mandad blaenorol Senedd Ewrop, ond mae ASEau eraill yn gwrthsefyll creu Rhyng-grŵp ar gyfer y mandad cyfredol i'w gwneud hi'n glir nad yw'r UE yn bleidiol wrth ddatrys y gwrthdaro ac yn parchu'r Cenhedloedd Unedig i arwain. y trafodaethau.
Nid yw rhyng-grwpiau'r Senedd yn defnyddio pwerau go iawn ac nid ydynt yn cynrychioli safbwynt y Senedd yn ei chyfanrwydd. Serch hynny, gellid ystyried creu rhyng-grŵp Gorllewin Sahara fel arwydd bod y senedd yn ochri gyda'r rhai sy'n cefnogi annibyniaeth. O ystyried bod actorion yn gweithio tuag at ddatrysiad gwleidyddol gallai hyn roi ymddangosiad senedd sy'n bleidiol mewn unrhyw drafodaethau gyda'r nod o ddod o hyd i ddatrysiad i'r anghydfod tiriogaethol blinderus hwn.
Siaradodd Gohebydd yr UE â dau ASE sy'n gwrthwynebu creu rhyng-grŵp newydd. Gwnaethom siarad â Marc Tarabella ASE (S&D, BE) a ddywedodd fod hwn yn gwestiwn y dylid ei adael i'r Cenhedloedd Unedig. Ychwanegodd Tarabella fod llawer o bwyllgorau yn y Senedd eisoes yn cyffwrdd â'r materion sy'n wynebu Gorllewin Sahara a'i statws fel tiriogaeth nad yw'n hunan-lywodraethol, o Bysgodfeydd i Faterion Tramor; tanlinellodd hefyd bwysigrwydd cydweithrediad yr UE â Moroco ar ystod eang o gwestiynau.

Dywed ASE Ilhan Kyuchyuk na ddylai Senedd Ewrop greu rhyng-grŵp Polisario ar gwestiwn ymrannol Gorllewin Sahara, dywedodd y byddai’n anfon signal gwael at y rhai sy’n gweithio tuag at heddwch. Mae Kyuchyuk yn tynnu sylw at y cydweithrediad rhagorol rhwng yr UE a Moroco, meddai y dylai'r UE a'r senedd ganolbwyntio ar y cydweithrediad hwn.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, gwleidyddiaeth

Sylwadau ar gau.