O #Euro i #ESM yr Eidal mae #Salvini yn ail-hyfforddi ei dân #Eurosceptig

| Tachwedd 27, 2019
Matteo Salvini (Yn y llun) yn ddiweddar wedi gollwng bygythiadau i fynd â’r Eidal allan o ardal yr ewro ond mae’r arweinydd dde-galed bellach yn dychryn awdurdodau Ewropeaidd gyda tharged newydd ar gyfer ei ddicter ewrosceptig: diwygiad arfaethedig o gronfa achubiaeth y rhanbarth, ysgrifennu Giuseppe Fonte ac Gavin Jones.

Cytunodd gweinidogion cyllid Ardal yr Ewro ar ddiwygiad drafft y gronfa, a elwir yn Fecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd (ESM), ym mis Mehefin ac mae disgwyl i'w harweinwyr ei chwblhau fis nesaf.

Fodd bynnag, mae'r newidiadau wedi sbarduno storm wleidyddol yn yr Eidal, wedi'i sticio gan blaid yr wrthblaid Salvini. Mae'r llywodraeth dan bwysau i oedi neu geisio addasu'r cytundeb diwygio, ac mae pryder yn tyfu ymhlith partneriaid yr Eidal.

Daeth Comisiynydd Economeg Ewrop, Pierre Moscovici, i Rufain ddydd Gwener a thrafod y mater gyda’r Prif Weinidog Giuseppe Conte, gan ddweud wrth gohebwyr fod y diwygiad yn dda i Ewrop ac i’r Eidal.

Mae Banc yr Eidal a rhai economegwyr amlwg wedi mynegi pryderon ynghylch cynigion diwygio ESM gan ei gwneud yn haws ailstrwythuro bondiau sofran mewn argyfwng ariannol. Fe allai hyn brifo hyder y farchnad yn nyled Rhufain, medden nhw.

Mae Salvini yn defnyddio arlliwiau cryfach.

“Byddai cymeradwyo’r newidiadau ESM yn golygu difetha miliynau o Eidalwyr a diwedd ein sofraniaeth genedlaethol,” meddai’r wythnos diwethaf. Mae’n cyhuddo’r llywodraeth o “frad” trwy geisio cymeradwyo mesurau yn erbyn budd cenedlaethol heb gydsyniad y senedd.

Mae Salvini, poblyddwr 46-mlwydd-oed y mae ei neges gwrth-ymfudol siarad plaen yn atseinio gyda miliynau o Eidalwyr, yn edrych ar y trywydd iawn i fod y premier nesaf, o bosibl cyn gynted â'r flwyddyn nesaf os yw gwendid y llywodraeth bresennol yn cynhyrchu etholiadau cynnar.

Y tu ôl i’w gynddaredd dros yr ESM mae symudiad gwleidyddol craff i ddal plaid sy’n tyfu ac sy’n eglwys gynyddol eang at ei gilydd, meddai rhywun o’r Gynghrair wrth Reuters.

Mae'r Gynghrair wedi codi i ddod yn rym gwleidyddol mwyaf poblogaidd yr Eidal o bell ffordd, gyda chefnogaeth rhai 33% o bleidleiswyr, mae arolygon barn yn dangos. Ymhlith y rhain mae cenedlaetholwyr selog sydd eisiau'r Eidal allan o'r ewro a cheidwadwyr mwy cymedrol yn erbyn cynnwrf.

Arweinir y grŵp cyntaf gan lefarydd economeg y Gynghrair Claudio Borghi ac Alberto Bagnai, economegydd gwrth-ewro sy'n bennaeth pwyllgor cyllid y Senedd. Mae'r ail wedi'i ymgorffori gan ddyn llaw dde pragmatig Salvini, Giancarlo Giorgetti a Luca Zaia, pennaeth y blaid ar gyfer rhanbarth cyfoethog gogledd Veneto.

Rhaid i Salvini gyflawni gweithred gydbwyso gyson rhwng y ddwy etholaeth.

Roedd llawer o genedlaetholwyr y Gynghrair yn siomedig wrth i Salvini gefnu ar ei safle gwrth-ewro dros y flwyddyn ddiwethaf, gyda'r bwriad o geisio tawelu pryderon buddsoddwyr ynghylch y gobaith y byddai'r blaid erioed yn arwain llywodraeth yn yr Eidal.

Mae'r ymgyrch danllyd yn erbyn yr ESM yn ail-galfaneiddio'r ewrosceptig ac nid yw'n cynhyrfu cymedrolwyr bron cymaint â'r gobaith o Italexit, fel y'i gelwir.

“Mae Salvini wedi gwneud #No ESM yn flaenllaw newydd i gymryd lle’r ymgyrch gwrth-ewro,” meddai deddfwr amlwg yn y Gynghrair, gan gyfeirio at hashnod Twitter poblogaidd o’r Eidal yn ystod yr wythnosau diwethaf.

“Mae’n cadw ar fwrdd y rhai sy’n uniaethu â Borghi a Bagnai heb gynhyrfu marchnadoedd yn ormodol,” meddai’r ffynhonnell a ofynnodd am beidio â chael eu henwi.

Ymosododd Borghi a Bagnai ar y diwygiad ESM am fisoedd, ond heb gefnogaeth y cyhoedd gan eu harweinydd ni chawsant fawr o sylw. Nawr mae Salvini yn gwneud iawn am amser coll, ychydig wythnosau cyn bod disgwyl i'r diwygiad gael ei gymeradwyo.

Mewn tiradau bron yn ddyddiol yr wythnos diwethaf, fe’i gwadodd fel “ymosodiad ar ddemocratiaeth ac arbedion yr Eidalwyr,” ac addawodd “ei wrthwynebu ym mhob man ac ym mhob ffordd.”

Dyna'r union fath o iaith yr arferai ei defnyddio am yr ewro.

Mae beirniaid yn cyhuddo Salvini o ragrith oherwydd ei fod mewn grym tra bod y diwygiad ESM yn cael ei drafod ond byth yn siarad yn ei erbyn. Fe wnaeth y Gynghrair roi'r gorau i'r glymblaid oedd yn rheoli ym mis Awst.

Dywedodd Borghi wrth Reuters fod Salvini yn ystyried bod mater ESM yn rhy dechnegol i ymgysylltu â phleidleiswyr arno o'r blaen, ond ei fod wedi penderfynu bod yr amseru bellach yn iawn.

“Wrth gwrs ni allwn fod wedi dweud yr hyn a ddywedais amdano heb gydsyniad llawn Salvini,” meddai.

Disgrifiodd Roberto D’Alimonte, athro gwyddoniaeth wleidyddol ym Mhrifysgol Luiss yn Rhufain, Salvini fel manteisgar y mae’r ymgyrch gwrth-ESM, fel yr un gwrth-ewro o’i blaen, yn “gêm wleidyddol.”

“Mae Salvini yn wleidyddol graff ac mae’n aros yn y canol, gan ddefnyddio Giorgetti a Borghi i apelio at wahanol rannau o’r etholwyr,” meddai D’Alimonte.

“Fe all gadw pawb gyda’i gilydd nes iddo lwyddo i ddod yn brif weinidog. Yna bydd yn rhaid iddo wneud penderfyniadau a dyna fydd y gwir brawf. ”

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Yr Eidal

Sylwadau ar gau.