#EUGreenDeal #BlueEU #Oceana yn galw ar y Comisiwn Ewropeaidd newydd i wneud cefnforoedd yn rhan o Fargen Werdd yr UE

| Tachwedd 28, 2019

Cymeradwyodd Senedd Ewrop yn swyddogol ar 27 Tachwedd y Comisiwn Ewropeaidd newydd, a fydd yn gwneud ymladd yn erbyn newid yn yr hinsawdd yn un o'i brif flaenoriaethau. Er mwyn lliniaru newid yn yr hinsawdd, mae Oceana yn galw ar y Comisiwn newydd i sicrhau bod adfer ac amddiffyn cefnforoedd wedi'u hintegreiddio'n llawn i Fargen Werdd Ewrop. Disgwylir i'r Comisiwn newydd ddechrau ei dymor pum mlynedd ar 1 Rhagfyr, ddiwrnod yn unig cyn i gynhadledd Newid Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig ddechrau ym Madrid.

“Rhaid i’r UE ddarparu Bargen Werdd Ewropeaidd uchelgeisiol sy’n amddiffyn y cefnfor - ein cynghreiriad beirniadol wrth ymladd argyfwng yr hinsawdd. Mae bywyd tanddwr o’r golwg, ond ni all fod allan o feddwl, ”pwysleisiodd Oceana yn Ewrop, Cyfarwyddwr Gweithredol Pascale Moehrle. “Os yw’r UE eisiau llywio newid byd-eang yn wirioneddol, rhaid iddo fod yn gredadwy ac arwain trwy esiampl. Nid yw’r deddfau amgylcheddol cyfredol yn cael eu gweithredu’n llawn ac mae dyddiadau cau a thargedau yn cael eu methu. ”

Mae Oceana yn annog y Comisiwn Ewropeaidd i gynnwys yr atebion hinsawdd hyn sy'n seiliedig ar y môr yn y Fargen Werdd Ewropeaidd:

  • Stopiwch orbysgota, y bygythiad unigol mwyaf i ecosystemau morol gan danseilio gwytnwch y môr a'i allu i addasu i dymereddau cyfnewidiol. Mae stociau pysgod yn cael eu gorbysgota gan dros 40% yn yr Iwerydd Ewropeaidd a chan 80% ym Môr Môr y Canoldir, gan ei wneud y môr mwyaf gorbysgota yn y byd.
  • Y Strategaeth Bioamrywiaeth 2030 rhaid dileu mathau dinistriol o bysgota a mynd i'r afael â diogelu ardaloedd adfer stoc pysgod, ecosystemau morol bregus a rhywogaethau sensitif. Mae moroedd iach ac amrywiol gyda phoblogaethau niferus o bysgod yn helpu i gynnal cymunedau sydd dan fygythiad gan newid yn yr hinsawdd.
  • Blaenoriaethu amddiffyn cynefinoedd arfordirol 'carbon glas': mae coedwigoedd gwymon, morfeydd heli a dolydd morwellt yn dal CO2 a lliniaru newid yn yr hinsawdd.
  • Ehangu amddiffyniad ein dyfroedd o'r 12% cyfredol i 30% gan 2030. Mae ardaloedd morol gwarchodedig yn diogelu mannau poeth o fywyd morol ac yn cyfrannu at adferiad pysgodfeydd a gwytnwch ecosystemau yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Rhaid eu rheoli, eu hariannu a'u cysylltu'n dda, er mwyn bod yn effeithiol - nid 'parciau papur' fel y mae llawer ar hyn o bryd.

Uchelgais Ewrop yw dod yn gyfandir niwtral hinsawdd cyntaf y byd gan 2050. Bargen Werdd Ewrop fydd agenda'r UE sy'n gyrru'r trawsnewid ecolegol. Mae hyn mewn ymateb uniongyrchol i alwadau dinasyddion am weithredu cryf yn erbyn newid yn yr hinsawdd, difodiant torfol a dinistr amgylcheddol. Bydd yr Is-lywydd Gweithredol Frans Timmermans yn arwain y prosiect blaenllaw, gyda chefnogaeth Comisiynydd yr Amgylchedd, Cefnforoedd a Physgodfeydd Virginijus Sinkevičius.

Mae Oceana yn annog y Comisiwn a'r aelod-wladwriaethau i gyflawni eu rhwymedigaethau cyfreithiol a gweithredu'n llawn y Gyfarwyddeb Polisi Pysgodfeydd Cyffredin a Fframwaith Strategaeth Forol sy'n anelu at gyflawni pysgodfeydd cynaliadwy, adfer stociau pysgod a rhoi diwedd ar lygredd, a thrwy hynny ddod â moroedd iach yn ôl gan 2020.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, bysgota anghyfreithlon, Morwrol, Oceana, Barn, gorbysgota

Sylwadau ar gau.

Eicon Dewislen Chwith