Roedd #Qatar wedi rhybuddio ymlaen llaw am ymosodiad tancer olew o Iran, wedi methu â rhybuddio’r Unol Daleithiau, cynghreiriaid: Adrodd

| Tachwedd 28, 2019

Mae adroddiad cudd-wybodaeth gyfrinachol o’r gorllewin wedi datgelu bod gan Qatar wybodaeth ddatblygedig o’r ymosodiad ar sawl tancer olew rhyngwladol yng Ngwlff Oman ym mis Mai, y cred arbenigwyr iddo gael ei gynnal gan Iran.

Honnir bod asesiad cudd-wybodaeth yr Unol Daleithiau, a gafwyd gan Fox News, yn dangos bod Qatar yn ymwybodol o’r streic a gynlluniwyd, ond iddo fethu â hysbysu ei chynghreiriaid Gorllewinol neu gymdogion agos, gan gynnwys yr Emiraethau Arabaidd Unedig a Saudi Arabia, a’u llongau oedd prif darged yr ymosodiad .

Mae'r newyddion yn debygol o gadarnhau ymhellach y farn ymhlith cymdogion Qatar, ac un a gynhelir yn gynyddol mewn cenhedloedd eraill, fod y wlad yn dal i ymwneud â symudiadau eithafol, yn ogystal â chynnal cysylltiadau agos peryglus â chyfundrefn Iran. Y ddau bryder oedd y catalydd ar gyfer argyfwng diplomyddol rhwng Qatar a'r rhanbarth ehangach, pan dorrodd yr olaf gysylltiadau diplomyddol a gosod boicot ym mis Mehefin 2017.

Mae cefnogaeth Qatar i symudiadau terfysgaeth wedi'i dogfennu'n dda ac mae wedi cynnwys Islamic State, Hamas, ac Al-Qaeda. Mae nifer o arianwyr ac arweinwyr terfysgaeth hysbys yn byw gyda charedigrwydd yn y wlad. Fel y datgelwyd yn ddiweddar, mae Elusen Qatar, sefydliad dyngarol yn ôl pob golwg, yn cymryd rhan weithredol mewn allforio meddwl eithafol i Ewrop.

Y dylid dangos yn awr bod y wlad bellach wedi cefnogi Iran, ei hun yn allforiwr terfysgaeth fyd-eang, prin y dylai synnu arsylwyr y Gorllewin.

O ystyried y rhybudd datblygedig a gafodd Qatar ynghylch ymosodiadau’r tancer, dywedir bod asiantaethau cudd-wybodaeth hefyd yn edrych yn weithredol i weld a wnaeth Iran hefyd adael gwladwriaeth fach y Gwlff cyn ymosodiadau mis Medi ar gyfleusterau Saudi Aramco yn nwyrain Saudi Arabia.

Bydd hefyd yn rhoi pwysau ar yr Arlywydd Trump i ailystyried ei safiad ar y boicot: er ei fod yn gefnogol i ddechrau, gan nodi bod Qatar yn “ariannwr terfysgaeth ar lefel uchel iawn”, fe aeth yn ôl yn ôl a phwysleisio’r cyfeillgarwch rhwng yr Unol Daleithiau a Qatar. .

Mae'r datblygiad diweddaraf hefyd yn debygol o achosi pryder pellach mewn priflythrennau Ewropeaidd ynghylch dibynadwyedd Qatar fel cynghreiriad yn erbyn gweithgareddau rhanbarthol cynyddol glychaidd ac ansefydlogi Iran. Er bod yr Unol Daleithiau, Ffrainc a'r Almaen yn arbennig yn rhannu cysylltiadau economaidd a diogelwch agos, ni ddylai hyn eu hatal rhag galw gweithredoedd Qatar allan am yr hyn ydyn nhw.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Terfysgaeth

Sylwadau ar gau.

Eicon Dewislen Chwith