Sgyrsiau ar adfer llywodraeth #NorthernIreland ar gyfer 16 Rhagfyr

| Tachwedd 28, 2019
Bydd ymgyrch newydd i adfer llywodraeth ddatganoledig yng Ngogledd Iwerddon yn cael ei lansio yn syth ar ôl etholiad cyffredinol y DU, cyhoeddwyd ddydd Mercher (27 Tachwedd), yn ysgrifennu Ian Graham.

Dywedodd Ysgrifennydd Gogledd Iwerddon, Julian Smith, ei fod wedi gosod 16 Rhagfyr ar gyfer dechrau rownd newydd o sgyrsiau rhyngbleidiol beth bynnag fydd canlyniad yr etholiad.

Mae'r dalaith sy'n cael ei rhedeg ym Mhrydain wedi bod heb weithrediaeth ddatganoledig ers bron i dair blynedd ers iddi gwympo ynghanol ffrae dros gynllun gwresogi adnewyddadwy botched.

Wrth siarad yn lansiad maniffesto Ceidwadol Gogledd Iwerddon, lle mae gan blaid Geidwadol Boris Johnson bedwar ymgeisydd yn rhedeg, dywedodd gydag ychydig o ysbryd y Nadolig y gellir cyrraedd bargen cyn y dathliadau.

Y dyddiad cau cyfredol i adfer y weinyddiaeth rhannu pŵer yw 13 Ionawr 2020 ac, os na chyflawnir hynny, mae'n ofynnol yn gyfreithiol i'r llywodraeth alw etholiad cynulliad arall.

Mae'r dyddiad cau wedi'i ymestyn ddwywaith ers i Stormont gwympo ym mis Ionawr 2017. Ond dywedodd Mr Smith nad oedd yn gweld “unrhyw chwant bwyd” yn San Steffan am estyniad pellach.

Dywedodd Smith fod bargen “raring to go” ond roedd angen ewyllys wleidyddol ymhlith y pleidiau lleol.

Dywedodd fod pob plaid wedi “ymrwymo i fynd yn ôl i sgyrsiau. Ni allwn adael i hyn redeg a rhedeg, mae'n rhaid i ni gael trefn ar hyn. Mae nifer y materion yn gymharol fach ”.

Dywedodd prif bleidiau Gogledd Iwerddon, yr Unoliaethwyr Democrataidd a’r cenedlaetholwr Sinn Fein, eu bod yn barod i fod yn bresennol er gwaethaf dim newid ymddangosiadol yn eu swyddi sydd wedi atal ailsefydlu gweinyddiaeth leol am dros 1,000 diwrnod.

Dywedodd arweinydd Sinn Fein yng Ngogledd Iwerddon, Is-lywydd y blaid, Michelle O'Neill, “rhaid i unrhyw adferiad sicrhau bod y Cynulliad yn gynaliadwy, yn gredadwy a bod ganddo hyder y cyhoedd. Yr allwedd i unrhyw gytundeb yw datrys y materion sy'n weddill sydd wrth wraidd y trafodaethau ”.

Dywedodd Gavin Robinson y DUP, sy’n ymladd i gadw ei sedd Westminister yn Nwyrain Belffast, y dylai O’Neill “arwain ei thîm yn ôl i’r Cynulliad lle gellir gwneud penderfyniadau”, yn hytrach na “chymryd hunluniau ar linellau piced” y tu allan i ysbytai lle mae staff yn cymryd rhan mewn gweithredu diwydiannol.

“Gallai Cynulliad wedi’i adfer sicrhau codiad cyflog i staff gweithgar yn ein hysbytai,” meddai a gallai gweinidog iechyd fynd i’r afael â phrinder meddygon a nyrsys.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Gogledd Iwerddon

Sylwadau ar gau.