Senedd Ewrop yn datgan #ClimateEmergency

| Tachwedd 29, 2019
Cysyniad newid yn yr hinsawdd © 123RF / Undeb Ewropeaidd - EPMae ASEau eisiau gweithredu ar unwaith ac uchelgeisiol i gyfyngu ar effeithiau newid yn yr hinsawdd ”© 123RF / EU-EP

Dylai'r UE ymrwymo i allyriadau nwyon tŷ gwydr net-sero gan 2050 yng Nghynhadledd y Cenhedloedd Unedig, meddai'r Senedd.

Cyn Cynhadledd Newid Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig COP25 ym Madrid 2-13 Rhagfyr, cymeradwyodd y Senedd ddydd Iau (28 Tachwedd) benderfyniad yn datgan argyfwng hinsawdd ac amgylcheddol yn Ewrop ac yn fyd-eang. Maent hefyd eisiau i'r Comisiwn sicrhau bod yr holl gynigion deddfwriaethol a chyllidebol perthnasol wedi'u halinio'n llawn â'r amcan o gyfyngu cynhesu byd-eang i fod o dan 1.5 ° C.

Mewn penderfyniad ar wahân, mae'r Senedd yn annog yr UE i gyflwyno ei strategaeth i gyrraedd niwtraliaeth hinsawdd cyn gynted â phosibl, a chan 2050 fan bellaf, i Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Newid Hinsawdd. Mae ASEau hefyd yn galw ar Arlywydd newydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen, i gynnwys targed lleihau 55% o allyriadau nwyon tŷ gwydr gan 2030 yn y Fargen Werdd Ewropeaidd.

Cynyddu gostyngiadau allyriadau byd-eang ar gyfer hedfan a cludo

Dywed ASEau nad yw'r uchelgeisiau hedfan a llongau cyfredol yn cyrraedd y gostyngiadau allyriadau angenrheidiol. Dylai pob gwlad gynnwys allyriadau o longau a hedfan rhyngwladol yn eu cynlluniau cyfraniadau cenedlaethol (NDCs), medden nhw, ac annog y Comisiwn i wneud hynny

cynnig y dylid cynnwys y sector morwrol yn System Masnachu Allyriadau (ETS) yr UE.

Mwy o gefnogaeth ariannol i frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd

Dylai gwledydd yr UE o leiaf ddyblu eu cyfraniadau i'r rhyngwladol Cronfa Hinsawdd Werdd, Dywed y Senedd. Aelod-wladwriaethau'r UE yw'r darparwyr mwyaf o gyllid hinsawdd cyhoeddus a dylai cyllideb yr UE gydymffurfio'n llawn â'i hymrwymiadau rhyngwladol. Maent hefyd yn nodi nad yw addewidion gan wledydd datblygedig yn cwrdd â'r nod ar y cyd o $ 100 biliwn y flwyddyn fel 2020.

Yn olaf, maent yn galw ar frys ar holl wledydd yr UE i gael gwared ar yr holl gymorthdaliadau tanwydd ffosil uniongyrchol ac anuniongyrchol gan 2020.

“Mae Senedd Ewrop newydd fabwysiadu safbwynt uchelgeisiol o ystyried y COP 25 sydd ar ddod ym Madrid. O ystyried yr argyfwng hinsawdd ac amgylcheddol, mae'n hanfodol lleihau ein hallyriadau nwyon tŷ gwydr 55% yn 2030. Mae hefyd yn anfon neges glir ac amserol i’r Comisiwn ychydig wythnosau cyn cyhoeddi’r Cyfathrebu ar y Fargen Werdd, ”meddai Pascal Canfin (RE, FR), cadeirydd y Pwyllgor ar yr Amgylchedd, Iechyd y Cyhoedd a Diogelwch Bwyd, yn ystod y ddadl ddydd Llun (25 Tachwedd).

Cefndir

Mabwysiadwyd y penderfyniad ar ddatgan argyfwng hinsawdd ac amgylcheddol gyda phleidleisiau 429 o blaid, pleidleisiau 225 yn erbyn ac ymataliadau 19. Mabwysiadodd Senedd Ewrop y penderfyniad ar COP25 gyda phleidleisiau 430 o blaid, pleidleisiau 190 yn erbyn ac ymataliadau 34.

Nifer o wledydd, gweinyddiaethau lleol a gwyddonwyr wedi datgan bod ein planed yn wynebu argyfwng hinsawdd.

Daeth Mae'r Comisiwn Ewropeaidd eisoes wedi cynnig y nod allyriadau net-sero gan 2050, ond nid yw'r Cyngor Ewropeaidd wedi ei gymeradwyo o hyd wrth i Wlad Pwyl, Hwngari a Tsiecia wrthwynebu.

Senedd yn y COP25

Bydd COP25 yn digwydd ym Madrid 2-13 Rhagfyr 2019. Llywydd Senedd Ewrop David Maria Sassoli, (S&D, IT) yn mynychu'r agoriad swyddogol. Dirprwyaeth o Senedd Ewrop, dan arweiniad Bas Eickhout (Gwyrddion, NL), a fydd yno 9-14 Rhagfyr.

Mwy o wybodaeth

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Newid yn yr hinsawdd, allyriadau CO2, Yr amgylchedd, EU, Senedd Ewrop

Sylwadau ar gau.

Eicon Dewislen Chwith