#EUProgrammeForEmploymentAndSocialInnovation - € 200 miliwn ar gyfer sefydliadau microfinance a benthycwyr menter gymdeithasol ledled Ewrop

| Rhagfyr 2, 2019

Yr Undeb Ewropeaidd, yr Cronfa Fuddsoddi Ewropeaidd (EIF), Ac mae'r Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) wedi lansio cronfa fenthyciadau € 200 miliwn i gefnogi benthyca i ficro-fentrau a mentrau cymdeithasol o dan y Rhaglen UE ar gyfer Cyflogaeth ac Arloesi Cymdeithasol(EaSI). Wrth sôn am gronfa fenthyciadau newydd EaSI.

Dywedodd y Comisiynydd Cyflogaeth, Materion Cymdeithasol, Sgiliau a Symudedd Llafur Marianne Thyssen: “Rydyn ni wrth ein boddau â lansiad y gronfa fenthyciadau newydd hon o dan ein Rhaglen Cyflogaeth ac Arloesi Cymdeithasol a fydd yn rhoi hwb sylweddol i sefydliadau microfinance a benthycwyr menter gymdeithasol yn Ewrop. Mae'r gronfa newydd hon yn ychwanegiad arall at y blwch offer o offerynnau ar lefel yr UE sy'n ymroddedig i gyllid cymdeithasol. Ar ben hynny, mae'n adlewyrchu ymrwymiad diwyro'r UE i gyflawni Colofn Hawliau Cymdeithasol Ewrop, adeiladu Ewrop fwy cynhwysol a thecach, a chefnogi cyfle cyfartal a mynediad i'r farchnad lafur. "

Yn unol ag amcanion polisi'r UE, bydd y gronfa'n hyrwyddo microfinance ac entrepreneuriaeth gymdeithasol mewn aelod-wladwriaethau a gwledydd eraill sy'n cymryd rhan, trwy annog sefydliadau microfinance a benthycwyr menter gymdeithasol i gynyddu'r cyllid ar gyfer microfentrau yn ogystal â mentrau cymdeithasol fel ffordd o gefnogi ariannol. a chynhwysiant cymdeithasol. Bydd y gronfa fenthyciadau yn darparu benthyciadau uwch ac is-orfodol i sefydliadau microfinance a benthycwyr menter gymdeithasol er mwyn hybu eu gallu i fenthyca. Mae'n ehangu'r ystod o offerynnau ariannol ar lefel yr UE sydd ar gael o dan y rhaglen EaSI. Mae mwy o wybodaeth ar gael yma .

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , ,

categori: Tudalen flaen, Cyflogaeth, EU, EU, Strategaeth 2020 Ewrop, Y Comisiwn Ewropeaidd, Banc Buddsoddi Ewrop

Sylwadau ar gau.