Rhaid i Brydain barchu rheolau'r UE i gael bargen fasnach, meddai #Luxembourg

| Rhagfyr 5, 2019
Prif Weinidog Lwcsembwrg Xavier Bettel (Yn y llun) ddydd Mercher (4 Rhagfyr) anogodd Prydain i dderbyn rheolau marchnad sengl yr UE neu wynebu allanfa bosibl ar ymyl y clogwyn ymhen blwyddyn, ysgrifennu Marc Jones ac Huw Jones.

Wrth siarad mewn digwyddiad yn Ysgol Economeg Llundain yn ystod taith i uwchgynhadledd NATO ger prifddinas y DU, dywedodd Bettel ei fod yn parchu penderfyniad Prydain i adael.

Mae Prif Weinidog Prydain, Boris Johnson, wedi dweud, os bydd yn ennill yn yr etholiad cyffredinol ar 12 Rhagfyr, y bydd yn mynd â Phrydain allan o’r UE ar 31 Ionawr.

Mae Johnson wedi dweud y gall drafod cytundeb masnach newydd gyda’r UE erbyn diwedd 2020, pan ddaw cyfnod pontio i ben, ond dywed amheuwyr y gallai fod angen mwy o amser ar Brydain.

Rhybuddiodd Bettel na allai Prydain ddewis a dewis yr hyn y mae ei eisiau gan yr UE. Mae Johnson wedi dweud nad yw am i Brydain fod yn rhan o’r farchnad sengl a derbyn rhwymedigaethau fel symudiad rhydd pobl.

“Y gwir yw na allwn dderbyn casglu ceirios, y gwir yw eich bod wedi penderfynu gadael,” meddai Bettel.

“Ni fyddaf yn derbyn ein bod yn dinistrio’r farchnad sengl. Mae gennym ni reolau a bydd yn rhaid i chi dderbyn y rheolau hyn. ”

Gallai llawer ddibynnu a yw Johnson yn ennill mwyafrif digon mawr yn yr etholiad i wthio trwy'r setliad ysgariad y mae wedi'i drafod â Brwsel, meddai Bettel.

Roedd Brexit yn dod yn “wenwyn” i gymdeithas ac roedd dinasyddion Prydain eisiau sicrwydd. “(Ar Brexit) Maen nhw eisiau ichi gyflawni, maen nhw eisiau ateb beth sy’n mynd i ddigwydd yfory,” ychwanegodd.

Dechreuodd Comisiwn Ewropeaidd newydd weithio yr wythnos hon ym Mrwsel a dywedodd Bettel ei bod yn bwysig bod y bloc yn parhau i fod yn gystadleuol yn y byd.

Ar gryfder NATO, yn dilyn lluniau gonest o Brif Weinidog Canada, Justin Trudeau, yn chwerthin am ymddangosiadau hir yn y wasg gan Arlywydd yr UD Donald Trump, dywedodd Bettel: “Rwy’n credu ein bod ni (NATO) yn llawer mwy unedig nag y mae’n edrych.”

Wrth chwipio hefyd, dywedodd Bettel fod ei bennaeth staff yn aml yn ei atgoffa “peidiwch â siarad hyd yn oed os ydych chi'n gwybod nad oes neb yn gwrando”.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Lwcsembwrg, UK

Sylwadau ar gau.

Eicon Dewislen Chwith