Prif Swyddog Gweithredol #Vodafone: Mae dadl ddiogelwch #5G yn brifo Ewrop yn fwy nag eraill

| Rhagfyr 10, 2019

Dywedodd pennaeth y prif weithredwr telathrebu Vodafone heddiw fod gwahardd y gwerthwr Tsieineaidd Huawei rhag darparu offer ar gyfer rhwydweithiau 5G yn brifo Ewrop yn fwy nag unrhyw ranbarth arall, yn ysgrifennu Laurens Cerulus.

“Rhaid i chi ddeall, yn yr UD, nad oes ganddyn nhw Huawei [ac] mae China ar raddfa ei hun, ac yn defnyddio Huawei. Yr unig ranbarth sy’n cael ei ddal yn ôl yn ddifrifol gan Ewrop yw Ewrop, ”meddai Nick Read, prif swyddog gweithredol Vodafone, mewn digwyddiad ym Mrwsel.

“Peidiwch â dal Ewrop yn ôl. Yn sylfaenol, dyma mae hyn [trafodaeth ddiogelwch 5G] yn ei wneud, ”meddai Read.

Galwodd y Prif Swyddog Gweithredol ar i wneuthurwyr deddfau Ewropeaidd gadw at ddull “gwerthwr-agnostig” sy'n trin gwerthwyr Tsieineaidd Huawei a ZTE yr un ffordd â gwerthwyr Ewropeaidd Ericsson a Nokia. “Nid yw Ewrop yn gwahaniaethu rhwng chwaraewyr,” meddai Read.

Dywedodd hefyd “mae angen i ni fod yn meddwl am fwy o amrywiaeth, yn hytrach na chulhau opsiynau.”

Mae arbenigwyr cybersecurity Ewropeaidd yn cwblhau “blwch offer” o fesurau polisi i briflythrennau eu hystyried - mae rhai ohonynt wedi'u hanelu at liniaru risgiau sy'n gysylltiedig yn benodol â gwerthwyr Tsieineaidd. Disgwylir i’r testun gael ei gyflwyno ganol mis Ionawr, dywedodd tri pherson am y gwaith.

Dywedodd Read fod angen i Ewrop hefyd wella ei diwydiannau technoleg. “Nid ydym yn datblygu sylfaen dechnoleg gref yn Ewrop ac mae’n rhaid i ni feddwl o ddifrif sut i gywiro hynny,” meddai.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Tsieina, EU, Technoleg, telegyfathrebiadau

Sylwadau ar gau.