#Labour - Mae McDonnell yn addo gwladoli o dan lywodraeth leiafrifol

| Rhagfyr 11, 2019

Rhybuddiodd Plaid Lafur Prydain bleidiau llai i beidio â’i hatal rhag gweithredu ei maniffesto radical, gan gynnwys gwladoli, os yw’n ffurfio llywodraeth leiafrifol ar ôl yr etholiad ddydd Iau, gan ddweud wrth wrthwynebwyr y byddent yn cael eu “rhwygo” pe byddent, ysgrifennu Andrew MacAskill a William James.

Mae Prydain yn pleidleisio ddydd Iau (12 Rhagfyr) mewn etholiad a fydd yn penderfynu tynged Brexit ac pumed economi fwyaf y byd gyda dewis amlwg rhwng Ceidwadwyr pro-farchnad y Prif Weinidog Boris Johnson a Phlaid Lafur yr wrthblaid dan arweiniad sosialaidd.

Rhagwelir y bydd Johnson yn ennill mwyafrif yn yr etholiad, ond gallai eto fethu â chyrraedd y seddi 320 i 326 sydd eu hangen arno.

Os bydd Johnson yn methu, gallai Llafur gael ergyd at ffurfio llywodraeth a gynigiwyd gan bleidiau llai.

“Os ydym yn llywodraeth leiafrifol byddwn yn gweithredu ein rhaglen,” John McDonnell (llun), ail ddyn mwyaf pwerus y blaid y tu ôl i’r arweinydd Jeremy Corbyn, wrth Reuters.

“Rwy'n rhybuddio'r pleidiau gwleidyddol eraill yn unig, byddwn yn gweithredu rhaglen sydd â chefnogaeth boblogaidd ysgubol. Os ydyn nhw am bwyso am ail etholiad, rydyn ni'n hapus i gael hynny. ”

Mae Llafur eisiau cynnal ail refferendwm ar Brexit y flwyddyn nesaf ar ôl trafod bargen ymadael newydd.

Rhagwelodd McDonnell y bydd Llafur yn ffurfio'r llywodraeth nesaf er eu bod ar ei hôl hi ym mhob arolwg barn. Dywedodd fod cwmnïau pleidleisio yn gwneud yr un camgymeriadau ag y gwnaethon nhw mewn etholiad 2017, pan wnaeth Llafur berfformio'n well na'r disgwyliadau ac amddifadu'r Ceidwadwyr o fwyafrif.

“Mae angen i bobl ddeffro i’r symudiad tanddaearol sy’n digwydd nawr lle nad yw pobl yn ymddiried yn y prif weinidog hwn, gweld bod maniffesto’r Ceidwadwyr yn un heb unrhyw obaith o gwbl ac yn chwilio am newid go iawn, a dyna beth rydyn ni’n ei ddarparu,” dwedodd ef.

Mae Llafur yn cynnig newid radical yn economi Prydain.

Mae am i fwy o wariant cyhoeddus gael ei dalu gan drethi uwch ar gwmnïau a'r cyfoethog, cannoedd o biliynau o bunnoedd o fuddsoddiad seilwaith a ariennir trwy fenthyca, a rhaglen wladoli ar raddfa fawr.

“Mae’n swnio’n radical,” meddai McDonnell. “Mae'n swnio'n fwy radical yn y DU nag mewn gwledydd eraill oherwydd rydyn ni wedi cael ein dal yn ôl gan y meddwl neo-ryddfrydol hwn cyhyd, yn enwedig y blynyddoedd 10 o lymder a gulhaodd orwelion pobl.”

Hyd yn oed os nad yw'n cyrraedd mwyafrif, dywedodd McDonnell y byddai Llafur yn nodi ei chynlluniau maniffesto - gan gynnwys gwladoli, codiadau cyflog yn y sector cyhoeddus a buddsoddiad mewn gwasanaethau - mewn Araith y Frenhines a chyllideb yn fuan ar ôl cymryd y swydd.

Fe feiddiodd bleidiau eraill i bleidleisio yn eu herbyn - cam a fyddai’n gorfodi etholiad cenedlaethol arall.

“Os yw’r pleidiau eisiau pleidleisio yn erbyn y rheini, wel fe awn yn ôl at y bobl a chredaf y byddai’r pleidiau hynny yn cael eu rhwygo,” meddai.

Mae marchnadoedd ariannol wedi cynyddu ar y gobaith y bydd Johnson yn ennill mwyafrif yn yr etholiad, gyda rhai buddsoddwyr yn poeni am raddfa trawsnewid economaidd Llafur ac yn ffafrio'r sicrwydd ynghylch Brexit a gynigir gan y Ceidwadwyr.

Dywed McDonnell nad yw wedi gwneud unrhyw baratoadau ar gyfer rhedeg ar y bunt oherwydd bod gan Lafur bolisi clir ar gyfer datrys Brexit a buddsoddi yn yr economi dros y degawd nesaf.

Yn 2017 dywedodd McDonnell ei fod yn paratoi ar gyfer trosglwyddo a allai fod yn gythryblus i’r llywodraeth, gan gynnwys rhediad ar y bunt. Fodd bynnag, dywedodd un swyddog Llafur fod y cynlluniau wedi'u gadael yng nghanol pryderon y byddai'r manylion yn gollwng.

Pan ofynnwyd iddo dro ar ôl tro ddydd Llun a fyddai rhediad ar y bunt dywedodd: “Na. Ni fydd unrhyw redeg ar y bunt. Bydd y bunt yn codi. ”

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, EU, UK

Sylwadau ar gau.