#EUGreenDeal #BlueEU #COP25 #EuropeanGreenDeal yn mynd yn las - Cefnfor yn hanfodol i ymladd

| Rhagfyr 12, 2019

Dadorchuddiodd y Comisiwn Ewropeaidd Fargen Werdd Ewrop ar 11 Rhagfyr, yr agenda flaenllaw sy'n gyrru trosglwyddiad ecolegol Ewrop i ddod yn gyfandir niwtral hinsawdd-gyntaf y byd gan 2050. Mae Oceana yn croesawu bod y cefnfor yn rhan o'r ddogfen, gan fod cynefinoedd morol yn lliniaru argyfwng hinsawdd trwy storio CO2, tra bod adfer ac amddiffyn cefnforoedd yn sylfaenol ar gyfer adeiladu gwytnwch i'r tymheredd yn codi.

Bydd yr Is-lywydd Gweithredol Frans Timmermans yn arwain y gwaith o ddarparu Bargen Werdd Ewrop, gan weithio ochr yn ochr â Chomisiynydd yr Amgylchedd, Cefnforoedd a Physgodfeydd Virginijus Sinkevičius.

“Mae dinasyddion Ewropeaidd yn disgwyl i’r UE gyflawni. Nawr yw'r amser i weithredu. Ni allwn atal argyfwng hinsawdd heb achub y cefnfor. Y Fargen Werdd yw'r cam cyntaf i roi'r môr wrth wraidd polisi'r UE. Nawr, dylai’r Comisiwn Ewropeaidd a gweinidogion pysgodfeydd cenedlaethol ddangos eu difrifoldeb trwy roi’r gorau i orbysgota yr wythnos nesaf a gosod terfynau pysgota cynaliadwy gan 2020, fel sy’n ofynnol gan gyfraith yr UE, ”meddai Cyfarwyddwr Gweithredol Oceana yn Ewrop, Pascale Moehrle.

Anogodd Oceana y Comisiwn Ewropeaidd i gynnwys datrysiadau ar y môr sy'n lliniaru argyfwng hinsawdd yn y Fargen Werdd Ewropeaidd: rhoi'r gorau i orbysgota, cynnwys ecosystemau morol yn y Strategaeth Bioamrywiaeth 2030, ac ehangu amddiffyniad ein dyfroedd o'r 12% cyfredol i 30% gan 2030. Mae Oceana yn bresennol yng nghynhadledd Newid Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig (COP25) ym Madrid, gan alw am amddiffyniad rhyngwladol “coedwigoedd glas” am eu pwysigrwydd wrth storio CO2.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Senedd Ewrop, Oceana

Sylwadau ar gau.