Mae #Yubo yn codi'r addewidion ar gyfer cyfryngau cymdeithasol sefydledig

| Rhagfyr 12, 2019

Gyda'r cyhoeddiad bod ap cychwyn a gwneud ffrindiau yn Ffrainc Yubo wedi codi € 11.2 miliwn mewn cronfeydd ffres gan gwmnïau ecwiti preifat mawr yn Ffrainc, mae wedi dod yn amlwg iawn bod y farchnad ddigidol yn cael newid sylfaenol - un a fydd yn gweld newid gwarchodaeth ymhlith yr apiau cyfryngau cymdeithasol blaenllaw ac ailddiffinio'r hyn sy'n gyfystyr â a rhwydwaith cymdeithasol llwyddiannus.

Mae Yubo, ar ôl derbyn arian gan fuddsoddwyr fel Iris Capital, Idinvest Partners a Village Global, bellach wedi ei lechi i gyflymu datblygiad ei dechnoleg, ac ehangu ei bresenoldeb yn y byd ymhellach. Mae'r ap eisoes yn cael ei ddefnyddio'n fyd-eang ac mae ganddo sylfaen ddefnyddwyr Saesneg ei iaith yn bennaf o dros 20 miliwn - yn bennaf yn y Deyrnas Unedig, Awstralia a'r Unol Daleithiau.

Gyda chynulleidfa darged o 13 i bobl ifanc 25, mae Yubo yn apelio’n arbennig at gwsmeriaid Generation Z (Gen Z), demograffig o ddefnyddwyr sy’n ffactor sy’n gyrru economi ddigidol heddiw. Yn unigryw o dechnoleg-selog, wedi'i ddenu at dechnolegau aflonyddgar a ffyrdd o wneud pethau, mae'r defnyddwyr modern hyn yn ceisio cymryd rhan mewn profiad ar-lein mwy personol, wedi'i guradu.

Yn wir, mae Millennials a Gen Z wedi dechrau troi eu cefnau ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol traddodiadol fel Facebook, Instagram a Twitter, ac mae pob un ohonynt wedi bod yn profi twf arafach yng nghanol sylfaen defnyddwyr sy'n toddi'n gyflymach byth. Ac wrth i hyder mewn darparwyr traddodiadol barhau i grwydro, mae aflonyddwyr digidol yn bachu ar y cyfle i newid y status quo trwy deilwra gwasanaethau, llwyfannau a chymunedau ar-lein i adlewyrchu'r newid hwn yn y galw.

Wedi'r cyfan, mae Millennials a Gen Z-ers yn edrych fwyfwy i berthyn i gymunedau lle gallant fod y ddau defnyddwyr a chrewyr cynnwys, ac o ganlyniad, mae cymdeithasu apiau sy'n blaenoriaethu cyfathrebu uniongyrchol a rhyngweithio cadarnhaol yn ennill tir. Mae'r dull democrataidd hwn o greu a rhannu cynnwys nid yn unig yn dilysu cyfraniadau unigolion ond hefyd yn creu'r math o gymunedau ymgysylltiedig iawn sydd ar hyn o bryd yn ail-lunio'r dirwedd gymdeithasol ar-lein.

Fel platfform wedi'i seilio ar ffrydio byw, mae Yubo yn ap sydd wedi'i gynllunio i ganiatáu i bobl ifanc yn eu harddegau wneud ffrindiau newydd trwy eu ffonau smart. Yn tyfu ar hyn o bryd ar gyfradd o 10 y cant fis-dros-fis, mae model mwy rhyngweithiol Yubo yn gweithio - gyda chyfalaf menter yn arogli cyfle tymor hir.

Yn lle cymryd rhan mewn profiad sgrolio-ac-tebyg goddefol i raddau helaeth, anogir defnyddwyr Yubo i ryngweithio mwy ystyrlon â phobl ifanc eraill sy'n rhannu eu diddordebau - hyd yn oed os ydyn nhw'n byw yr ochr arall i'r byd. Er mwyn cadw profiad y defnyddiwr yn bleserus, buddsoddodd Yubo yn helaeth mewn technoleg diogelu bwrpasol.

Roedd hyn yn cynnwys datblygu algorithm wedi'i wneud yn arbennig sy'n cysgodi defnyddwyr rhag niwed posibl trwy allu canfod defnyddwyr nad ydyn nhw wedi'u gwisgo'n llawn. Yn yr achos hwnnw, mae'r algorithm yn ymyrryd yn fyw i'r llif byw a rhoddir un munud i'r defnyddiwr dan sylw cyn i'r nant gael ei thorri.

Mae'r syniad y tu ôl i'r dull caeth ond meddal hwn yn ei hanfod yn deillio o'r ffaith bod datblygwyr yr ap yn ystyried Yubo fel modd i addysgu ei sylfaen defnyddwyr ifanc, yn hytrach na'u cosbi'n llwyr. Trwy ymyrryd yn fyw ac yn uniongyrchol, mae'r ap yn gosod terfynau ac yn dal defnyddwyr yn atebol am eu gweithredoedd wrth ddefnyddio'r app. Yn ôl Annie Mullins OBE, sylfaenydd Grŵp Ymddiriedolaeth + Diogelwch a chynghorydd amddiffyn defnyddwyr i Yubo, “nid yw’n ymwneud â chosbi ond helpu a chefnogi pobl ifanc i osod eu ffiniau eu hunain a dysgu wrth iddynt ddefnyddio gwasanaethau cyfryngau cymdeithasol fel Yubo.”

Mae cyfres o reolau o'r fath a orfodir gan y gymuned wedi rhoi cychwyn da i Yubo - a hwb cyllido mawr - i'w roi ar flaen y gad o ran rhwydweithiau cymdeithasol oes newydd.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, economi ddigidol, economi cymdeithasol, Masnach

Sylwadau ar gau.