#Brexit - 'Rydym yn barod i ddechrau'r cam nesaf, i amddiffyn a hyrwyddo buddiannau Ewrop' #EUCO

| Rhagfyr 13, 2019

Croesawyd y fuddugoliaeth bendant gan Geidwadwyr Prydain yn yr etholiad cyffredinol ddoe yn eang ac yn frwd gan arweinwyr Ewropeaidd a oedd yn mynychu Cyngor Ewropeaidd heddiw (13 Rhagfyr).
Dywedodd Prif Weinidog Lwcsembwrg Xavier Bettel eu bod yn croesawu’r sicrwydd a ddarparodd yr etholiad a dywedodd ei bod wedi bod yn anodd pan gytunwyd ar bethau ym Mrwsel, a wrthodwyd wedyn gan Dŷ’r Cyffredin. Ychwanegodd Bettel ei bod hefyd yn bryd i Boris gyflawni.
Dywedodd Llywydd y Cyngor Ewropeaidd Charles Michel fod yr UE yn barod i ddechrau’r cam nesaf: “Rydym yn barod hefyd i amddiffyn ac i hyrwyddo budd Ewropeaidd mae’r cae chwarae gwastad yn nod pwysig iawn i ni.”
Tanlinellodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd fod yr amserlen i ddod i gytundeb yn yr ail gam yn mynd i fod yn heriol iawn, dywedodd y bydd yr UE yn barod i gael y gorau o'r cyfnod byr sydd ar gael. Roedd Von der Leyen yn pwysleisio'n gryf, er y byddai'r DU yn dod yn drydedd wlad, ei bod yn gobeithio y byddai'r DU yn mwynhau partneriaeth ddigynsail gyda'r UE. Dywedodd hefyd ei bod yn gobeithio am fargen a oedd: “dim tariffau, dim cwotâu, dim dympio.” Mae'r cyfeiriad at 'dympio' yn cyfeirio at warantu safonau gofynnol mewn sawl maes gan gynnwys cymorth gwladwriaethol, safonau amgylcheddol a defnyddwyr, hawliau cymdeithasol. a meysydd eraill. Ychwanegodd hefyd y dylem “ofalu” am yr 3.5 miliwn o ddinasyddion Ewropeaidd sy'n byw yn y DU.

Mae Taoiseach Iwerddon Leo Varadkar yn llongyfarch y Prif Weinidog Johnson ar “fuddugoliaeth aruthrol iddo […] ac i’w blaid.” Croesawodd Varadkar hefyd y mwyafrif clir y mae’r Prif Weinidog yn ei fwynhau ac yn gobeithio y bydd yn helpu i gadarnhau’r Cytundeb Tynnu’n Ôl yn gyflym. Atgoffodd Varadkar na fyddai'r cytundeb yn gwarantu dim ffin galed rhwng y Gogledd a'r De, diogelu'r ardal deithio gyffredin, ac amddiffyn hawliau dinasyddion Prydain ac Iwerddon.
Dywedodd Varadkar ei bod hefyd yn bwysig gweithio gyda’r Prif Weinidog Johnson i gael gweithrediaeth a chynulliad Gogledd Iwerddon ar waith eto ac y bydd yn rhaid i hyn fod yn flaenoriaeth allweddol am yr ychydig wythnosau nesaf.
Roedd pob arweinydd, gan gynnwys Arlywydd Ffrainc, Emmanuel Macron, yn optimistaidd ynglŷn â bargen fasnach uchelgeisiol, ond gwnaeth pob un ohonynt yn glir y byddai'r fargen yn amodol. Fodd bynnag, mae'n amlwg eisoes y bydd gan lawer o wledydd linellau coch penodol iawn. Ar ei ffordd i mewn i'r Cyngor Ewropeaidd, dywedodd Prif Weinidog Denmarc y byddai'n mynnu mynediad i ddyfroedd Prydain ar gyfer pysgota.

sylwadau

Sylwadau Facebook

categori: Tudalen flaen, Brexit, EU, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Senedd Ewrop, UK

Sylwadau ar gau.