Mae #Poland sy'n ddibynnol ar lo yn blocio bargen hinsawdd yr UE - am y tro

| Rhagfyr 13, 2019

Protest Greenpeace ar adeilad Europa cyn uwchgynhadledd y Cyngor Ewropeaidd

Ar ôl llawer o ddadlau, mae'r Cyngor Ewropeaidd yn cydnabod nad yw Gwlad Pwyl yn gallu ymrwymo i ymrwymiad i niwtraliaeth hinsawdd gan 2050 - am y tro. Yng nghynhadledd i'r wasg 1: 00 am, dywedodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen fod angen amser ar Wlad Pwyl i fynd trwy'r manylion a'i fod yn gobeithio y bydd yn ymrwymo i'r nod hwn erbyn yr uwchgynhadledd ym mis Mehefin 2020.

Yn ei gasgliadau, cydnabu penaethiaid y llywodraeth yr angen i roi 'fframwaith galluogi' ar waith a fydd yn cynnwys 'offerynnau, cymhellion, cefnogaeth a buddsoddiadau digonol i sicrhau trosglwyddiad cost-effeithiol, cyfiawn, yn ogystal â chytbwys cymdeithasol a theg, gan gymryd ystyried gwahanol amgylchiadau cenedlaethol o ran mannau cychwyn. '

Gwledydd eraill a fynegodd bryderon am y targed oedd y Weriniaeth Tsiec a Hwngari a oedd yn dawel eu meddwl y byddai ynni niwclear yn cael ei gydnabod fel technoleg sy'n lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr a'i bod yn parhau i fod - fel y mae heddiw - hyd at wledydd yr UE i benderfynu a yw ni ddylai ynni niwclear fod yn rhan o'u cymysgedd ynni cenedlaethol.

Serch hynny, dywedodd Von der Leyen fod y cytundeb uwchgynhadledd a gyrhaeddodd arweinwyr 26 yn caniatáu i'r Comisiwn Ewropeaidd gyflwyno cynnig ym mis Ionawr ar gyfer y Cynllun Buddsoddi Ewropeaidd Cynaliadwy a Chronfa Drosglwyddo Gyfiawn. Ym mis Mawrth, bydd y Comisiwn Ewropeaidd yn cyflwyno ei gyfraith hinsawdd gyntaf yn seiliedig ar nod 2050.

Cipiodd y newyddiadurwr Dave Keating brotestiadau Greenpeace cyn uwchgynhadledd EUCO:

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , ,

categori: Tudalen flaen, Economi, EU, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, gwleidyddiaeth

Sylwadau ar gau.