#CohesionPolicy - Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn buddsoddi mewn trafnidiaeth ecogyfeillgar yn #Croatia

| Rhagfyr 13, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo buddsoddiad o fwy na € 311 miliwn o'r Cronfa cydlyniad i uwchraddio adran 44-km Hrvatski Leskovac-Karlovac o reilffordd Zagreb-Rijeka Croatia, sy'n ardal boblog iawn ac yn un o brif ganolfannau logisteg Croatia.

Bydd y prosiect yn cyfyngu ar effaith amgylcheddol trafnidiaeth trwy gyfrannu at y newid o'r ffordd i'r rheilffordd ar gyfer cludo nwyddau a theithwyr, lleihau amser teithio a chynyddu diogelwch.

Dywedodd y Comisiynydd Cydlyniant a Diwygiadau Elisa Ferreira: “Mae creu a gwella ffyrdd trafnidiaeth cynaliadwy ac ecogyfeillgar yn rhan hanfodol o'n hymdrechion i frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd - a wthiwyd ymhellach fyth gyda'n Bargen Werdd Ewropeaidd a gyflwynwyd gennym ddoe. Bydd y buddsoddiad hwn o'r Gronfa Cydlyniant yn un o brif reilffyrdd Croatia yn gwneud yn union hynny. Ar ben hynny, bydd nid yn unig yn lleihau effaith amgylcheddol trafnidiaeth, ond hefyd yn cynyddu diogelwch ac yn cynhyrchu enillion economaidd cadarnhaol. ”

Mae'r prosiect hwn, y disgwylir iddo fod yn weithredol ar ddiwedd mis Hydref 2023, yn rhan o gangen Rijeka-Zagreb-Budapest o goridor Môr y Canoldir y rhwydwaith trafnidiaeth draws-Ewropeaidd (TEN-T), a Choridor Cludo Nwyddau Rheilffordd Ewropeaidd 6, sy'n cwmpasu'r Rhanbarth Môr y Canoldir.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, Croatia, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd

Sylwadau ar gau.