Comisiynydd Kyriakides i agor cynhadledd ar Reolaethau Swyddogol, Iechyd Planhigion a'r System Rhybudd Cyflym ar gyfer pen-blwydd 40fed Bwyd a Bwyd Anifeiliaid

| Rhagfyr 13, 2019

Heddiw (13 Rhagfyr), y Comisiynydd Iechyd a Diogelwch Bwyd Stella Kyriakides (Yn y llun) yn rhoi anerchiad agoriadol yn y Rheolau doethach ar gyfer iechyd bwyd a phlanhigion mwy diogel cynhadledd, a fydd yn nodi mynediad deddfwriaeth newydd yr UE ar reolaethau swyddogol ar hyd y gadwyn bwyd-amaeth ac ar amddiffyn planhigion.

Bydd y digwyddiad hefyd yn dathlu pen-blwydd 40 yn y System Rhybudd Cyflym ar gyfer Bwyd a Bwyd Anifeiliaid (RASFF). Cyn y gynhadledd dywedodd Kyriakides: “Mae rheolaethau gwell ar hyd y gadwyn fwyd yn offerynnau allweddol i sicrhau ansawdd a diogelwch y bwyd y mae ein dinasyddion yn ei fwyta. Bydd ein gwaith ar ddiogelwch bwyd hefyd yn cael effeithiau pwysig ar iechyd a lles ein dinasyddion a bydd yn chwarae rhan allweddol ar gyfer cyflawni llawer o'n blaenoriaethau iechyd yn llwyddiannus. Bydd rheolau a rheolaethau cryf hefyd yn ein helpu i gyflawni amcanion y strategaeth newydd 'Farm to Fork' y byddaf yn eu cyflwyno fel rhan o Fargen Werdd Ewrop. "

Gyda'i gwmpas ehangach a'i offer TG newydd, bydd y ddeddfwriaeth yn darparu ar gyfer system foderneiddio, integredig ac effeithlon i ryng-gipio risgiau sy'n ymwneud ag iechyd y cyhoedd, iechyd planhigion, iechyd a lles anifeiliaid.

Ar ôl trosolwg o'r rheoliad Rheolaethau Swyddogol newydd yn y bore, bydd y gynhadledd yn canolbwyntio ar orfodi, amddiffyn iechyd planhigion, System Rhybudd Cyflym ar gyfer Bwyd a Bwyd Anifeiliaid, a masnach fyd-eang yn y prynhawn. Gweler Holi ac Ateb ar Rheolaethau Swyddogol, Cyfraith Iechyd Planhigion ac RASFF @ 40

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Iechyd

Sylwadau ar gau.