Ar drywydd yr ymgyrch - Doniol, rhyfedd a swrrealaidd #GeneralElection Prydain

| Rhagfyr 13, 2019
Mae ymgyrch etholiadol Prydain wedi cyflwyno eiliadau doniol, rhyfedd a swrrealaidd, o focsio brand Brexit y Prif Weinidog Boris Johnson i drên sownd yn llawn newyddiadurwyr ar eu ffordd i araith am fuddsoddi ar reilffyrdd, ysgrifennu William James ac Kylie MacLellan.

Dyma rai o uchafbwyntiau chwe wythnos o ymgyrchu traws gwlad:

CYFLWYNO'R NEGES (11 Rhagfyr)

Beth sydd gan toesen, peiriant cloddio, menig bocsio a sgarff yn gyffredin? Mae pob un wedi cael ei argraffu, ei beintio, ei wehyddu neu ei rewi gyda slogan etholiad y Ceidwadwyr “Get Brexit Done”.

Nid yw'n anarferol i bleidiau gwleidyddol gynnig un neu ddwy o negeseuon ymgyrchu canolog a'u plastro ar draws darlithoedd, placardiau a bysiau.

Ond er bod “Amser ar gyfer newid go iawn” Llafur ac “I lawer, nid yr ychydig” sloganau wedi ymddangos yn y lleoedd arferol, mae Ceidwadwyr Johnson wedi mynd i drafferthion mwy i geisio sicrhau bod eu neges yn mynd drwodd.

Ar ddiwrnod olaf atal y chwiban o ymgyrchu, ychwanegodd Johnson ychydig mwy at y rhestr: ffedog wedi'i brandio wedi'i gwisgo wrth wneud pastai a chrât llaeth a ddefnyddir i ddanfon i dŷ pleidleisiwr.

BORROWING LLYWODRAETHU (3 Rhagfyr)

Roedd ymdrechion Johnson i ysgogi'r economi yn ninas Seisnig Salisbury yn rhedeg allan o arian parod.

Wrth deithio o amgylch busnesau lleol mewn marchnad Nadolig, ymwelodd Johnson â chigydd a helpu mewn un stondin, gan weini losin o flaen y camerâu.

Ond daeth y prif weinidog, y mae ei Geidwadwyr wedi bwrw eu hunain fel plaid disgyblaeth ariannol, yn ddi-stop wrth iddo geisio talu am frownis siocled.

Gan ymbalfalu trwy ei waled, bu’n rhaid i Johnson ofyn i’w dîm am fenthyciad. “Rydw i allan o arian parod” meddai. “Fe wnes i ddihysbyddu ar rai selsig yn gynharach ac fe wnaeth fy nglanhau!”

LLYFR GOCH LITTLE CORBYN (3 Rhagfyr)

Mae Jeremy Corbyn, arweinydd prif Blaid Lafur yr wrthblaid, yn cario llyfr bach coch gydag ef ledled y wlad.

Nid y casgliad o ddyfyniadau gan yr arweinydd comiwnyddol Mao Zedong - a gafodd ei frandio yn y senedd ar un adeg gan ddarpar weinidog cyllid Corbyn - ond dyddiadur gwybodaeth mewn llawysgrifen y mae wedi'i godi ar drywydd yr etholiad.

“Mae’r doethineb sydd yno ymysg pobl ledled y wlad yn rhywbeth sy’n fy ysbrydoli’n llwyr, rwy’n mynd o gwmpas gyda llyfr nodiadau ym mhobman,” meddai yn ystod cyfweliad teledu.

Ei gyfwelydd ar sioe sgwrsio Y Bore yma gofynnodd: “Beth ydych chi'n mynd i ysgrifennu amdanom ni?"

Atebodd: “Am fore swynol rydw i'n ei gael, pa addurniadau Nadolig hyfryd sydd gennych chi."

YR ACHOS AM FUDDSODDIAD RHEILFFYRDD (7 Tachwedd)

Rhwygodd Gweinidog Cyllid Prydain, Sajid Javid, y rheolau gwariant trwy addo pwmpio biliynau i uwchraddio ysgolion, ysbytai, ffyrdd a rheilffyrdd y wlad.

Ychydig cyn bod ei araith i fod i ddechrau, aeth gair o gwmpas gan un o swyddogion y Blaid Geidwadol y byddai'n rhaid gohirio dechrau'r digwyddiad yn ninas gogledd Lloegr Manceinion - roedd problemau ar y rheilffordd wedi gadael pecyn y wasg deithiol yn sownd filltiroedd o'r lleoliad.

LLOFNODIR, SEALED ... CYFLWYNO? (22 Tachwedd)

Pryd nad yw maniffesto yn faniffesto? Dywed arweinydd Plaid Brexit, Nigel Farage, mai dyma 'gontract gyda'r bobl'.

Fe wnaeth Farage esgeuluso traddodiad ymgyrch lansio maniffesto, digwyddiad cyfryngau disglair i hyrwyddo llyfr o bolisïau y mae'r blaid eisiau ei weithredu os yw'n ennill pŵer.

Yn lle hynny, fe wahoddodd newyddiadurwyr, gadawodd lyfr bach o'i bolisïau ar bob sedd a gwneud mynedfa fawreddog i drac sain trawiadol ('Power' gan Kanye West).

“Nid maniffesto mo hwn, oherwydd rhoddodd prawf cysylltiad geiriau ar gyfer maniffesto’r gair‘ celwyddau ’inni,” meddai. “Mae'n gontract gyda'r bobl.”

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, Blaid Geidwadol, EU, Gwyrddion, Jeremy Corbyn, Llafur, Democratiaid Rhyddfrydol, Nigel Farage, Plaid Cymru, Plaid Genedlaethol yr Alban, UK

Sylwadau ar gau.