Is-lywydd Gweithredol Timmermans yn #EIB yn Lwcsembwrg

| Ionawr 7, 2020

Ar 6 Ionawr, ymwelodd Frans Timmermans, Is-lywydd Gweithredol y Fargen Werdd ag adeilad Banc Buddsoddi Ewrop yn Lwcsembwrg lle bu’n annerch staff EIB. Meddai: “Cyflawni’r uchelgais a osodwyd gan y Bargen Werdd Ewrop, mae yna anghenion buddsoddi sylweddol. Dim ond os ydym yn defnyddio'r sector cyhoeddus a'r sector preifat y byddwn yn gallu diwallu'r anghenion buddsoddi hyn. Yn hyn o beth, bydd yr EIB yn brif bartner, gan weithredu fel cronfa a chwyddwr buddsoddiadau cyhoeddus ac fel sicrwydd ychwanegol ar gyfer buddsoddiadau preifat. ”Gosododd yr EIB ei hun. targedau uchelgeisiol, gan gynnwys dyblu ei darged buddsoddi yn yr hinsawdd o 25% i 50% erbyn 2025 ac ymrwymo i ddod â chyllid i ben ar gyfer prosiectau ynni tanwydd ffosil o 2021 ymlaen, a thrwy hynny ddod yn fanc hinsawdd Ewrop. Ar ôl y cyfarfod staff, cafodd Timmermans ginio gwaith gydag Arlywydd yr EIB, Werner Hoyer.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Banc Buddsoddi Ewrop

Sylwadau ar gau.