Ar ôl i Brydain apelio am weirdos, mae bender llwy #UriGeller yn berthnasol

| Ionawr 9, 2020

Uri Geller, 73, seicig enwog sy'n plygu llwy. (Yn y llun) wedi gwneud cais am swydd yn llywodraeth Prydain mewn ymateb i hysbyseb am “misfits” a “weirdos”, gan ddweud na fyddai unrhyw ymgeisydd arall yn meddu ar ei bwerau, yn ysgrifennu Elizabeth Howcroft.

Hysbysebodd cynghorydd uchaf Prif Weinidog Prydain, Boris Johnson, Dominic Cummings, swyddi’r llywodraeth am “weirdos amrywiol” mewn blogbost diweddar, gan gwyno nad oedd gan y gwasanaeth sifil ddigon o amrywiaeth wybyddol wirioneddol.

Mewn llythyr clawr yn dechrau “Dear Dom”, dywedodd Geller fod ei yrfa fel diddanwr wedi bod yn “fasg perffaith” ar gyfer ei waith ym maes ysbïo.

“Tra bod llawer wedi amau ​​fy ngalluoedd, ni ellir diystyru fy llwyddiannau fel twyll neu rithiau,” meddai’r Israeliaid, a ddaeth yn enwog yn y 1970au am berfformio campau telekinetig ar y teledu, fel plygu llwyau heb eu cyffwrdd.

“Yn fy ngwaith cudd-wybodaeth, cynorthwyais gydag Operation Desert Storm, helpais i ddod o hyd i dwneli cudd yng Ngogledd Corea, a defnyddio fy sgiliau i ddileu disgiau diplomyddol hanfodol ar eu ffordd i Moscow,” meddai.

Dywedodd Geller yn ddiweddar ei fod wedi defnyddio ei bwerau i helpu Johnson i ennill yr etholiad y mis diwethaf trwy roi llwy i'w gynorthwywyr sy'n llawn egni cadarnhaol.

“Efallai y gallech fod wedi defnyddio fy ngalluoedd wrth ddelio â Michel Barnier,” ychwanegodd yn ei lythyr, gan gyfeirio at drafodaethau Brexit gyda’r Undeb Ewropeaidd.

Fodd bynnag, efallai na fydd cyfranogiad Brexit blaenorol Geller wedi creu argraff ar Cummings a Johnson, ar ôl iddo alw ar Brydeinwyr ym mis Mawrth 2019 i atal y broses yn gyfan gwbl gan hyrddiadau torfol-dwywaith y dydd.

Pan ofynnodd Reuters iddo a oedd yn credu y byddai ei bwerau paranormal yn rhoi mantais annheg iddo dros ymgeiswyr eraill, dywedodd: “Ie, yn hollol.”

“Nid wyf yn credu bod gan unrhyw un o’r bobl eraill a lenwodd y ffurflen unrhyw bwerau seicig, ond nid wyf 100% yn siŵr,” meddai.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, Blaid Geidwadol, EU, UK

Sylwadau ar gau.