Trafodaethau ar #EUCollectiveRedressRules newydd i ddechrau

| Ionawr 10, 2020

Mae hyn yn golygu y gall ASEau ddechrau negodi'r siâp terfynol y bydd y ddeddfwriaeth yn ei gymryd gyda'r Cyngor, sydd hefyd wedi cymeradwyo ei dull cyffredinol ar y mater. Cadarnhaodd y Pwyllgor Materion Cyfreithiol sefyllfa negodi’r Senedd gydag 20 pleidlais o blaid a dau yn ymatal.

Mae'r rheolau drafft yn caniatáu i sefydliadau defnyddwyr geisio datrysiad, gorfodi lefel uchel o ddiogelwch a chynrychioli budd defnyddwyr ar y cyd. Byddai gweithredu ar y cyd yn cael ei awdurdodi yn erbyn torri masnachwyr, mewn achosion domestig a thrawsffiniol, mewn meysydd fel diogelu data, gwasanaethau ariannol, teithio a thwristiaeth, ynni, telathrebu, yr amgylchedd ac iechyd.

Y testun wedi'i gymeradwyo gan ASEau hefyd yn cyflwyno'r “egwyddor talu collwr”, sy'n sicrhau bod y parti sy'n colli yn ad-dalu costau cyfreithiol y blaid fuddugol, er mwyn osgoi defnydd ymosodol o'r offeryn newydd. Mae'r ddeddfwriaeth arfaethedig yn adlewyrchu pryderon a godwyd gan sgandalau niwed torfol sydd â goblygiadau trawsffiniol, ee Dieselgate a Ryanair.

Cynrychiolaeth gymwys

Dim ond endidau cymwys, fel sefydliadau defnyddwyr a rhai cyrff annibynnol, y byddai achosion gweithredu cynrychioliadol yn cael eu dwyn ar ran grŵp o ddefnyddwyr. Dylai'r endidau hyn fod yn ddielw ac nid oes ganddynt gytundebau ariannol â chwmnïau cyfreithiol.

Byddai'r rheolau newydd yn cryfhau'r hawl i fynediad at gyfiawnder trwy ganiatáu i ddefnyddwyr ymuno ar draws ffiniau a gofyn ar y cyd i arferion anghyfreithlon gael eu hatal neu eu hatal (gwaharddeb), neu i gael iawndal am y niwed a achosir (iawn).

Mwy o fanylion am fandad EP, yn dilyn pleidlais lawn (26.03.2019)

Cefndir

Mae'r Gyfarwyddeb Gweithredu Cynrychiolwyr yn rhan o'r Fargen Newydd i Ddefnyddwyr, a lansiwyd ym mis Ebrill 2018 gan y Comisiwn, i sicrhau amddiffyniad cryfach i ddefnyddwyr yn yr UE. Mae'n cynnwys hawliau defnyddwyr cryfach ar-lein, offer i orfodi hawliau ac iawndal, cosbau am fynd yn groes i gyfraith defnyddwyr yr UE a gwell amodau busnes.

Mwy o wybodaeth

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Senedd Ewrop

Sylwadau ar gau.