Seneddwr yn ceisio gwaharddiad ar rannu gwybodaeth yr Unol Daleithiau â gwledydd gan ddefnyddio gêr #Huawei # 5G

| Ionawr 10, 2020
Meddyg Teulu: Huawei China 190530
Mae deddfwr yn yr Unol Daleithiau wedi cyflwyno bil a fyddai’n atal y Unol Daleithiau o rannu gwybodaeth â gwledydd sy'n defnyddio offer Huawei ar gyfer eu rhwydweithiau 5G, yn ysgrifennu Arjun Kharpal.

Os daw’r bil yn gyfraith, gallai fod â goblygiadau mawr i’r berthynas rhannu gwybodaeth rhwng Washington a rhai o’i gynghreiriaid agosaf, yn enwedig yn Ewrop, nad ydynt wedi penderfynu a ddylid gwahardd gêr y cwmni Tsieineaidd eto.

Mae 5G yn cyfeirio at rwydweithiau symudol y genhedlaeth nesaf sy'n addo cyflymderau data cyflym iawn a'r gallu i danategu technolegau eraill fel ceir heb yrrwr.

Mae Huawei, gwneuthurwr offer telathrebu mwyaf y byd, wedi cael ei labelu’n risg diogelwch cenedlaethol gan Washington sy’n honni y gallai gêr y cwmni Tsieineaidd gael ei ddefnyddio gan Beijing i ysbïo ar ddinasyddion yr Unol Daleithiau. Mae Huawei wedi gwadu’r cyhuddiad dro ar ôl tro.

“Ni ddylai’r Unol Daleithiau fod yn rhannu gwybodaeth wybodaeth werthfawr â gwledydd sy’n caniatáu i gangen casglu gwybodaeth o’r Blaid Gomiwnyddol Tsieineaidd weithredu’n rhydd o fewn eu ffiniau,” y Seneddwr Tom Cotton (R-Ark.), Y deddfwr a gyflwynodd y bil ddydd Mercher (8 Ionawr), meddai mewn datganiad.

“Rwy’n annog ein cynghreiriaid ledled y byd i ystyried canlyniadau delio â Huawei i’w diddordebau cenedlaethol yn ofalus.”

Nid oedd Huawei ar gael ar unwaith i roi sylwadau arno pan gysylltodd CNBC ag ef.

Mesur Cotton yw’r cam diweddaraf gan wleidyddion yr Unol Daleithiau i geisio perswadio cynghreiriaid i wahardd Huawei. Mae rhai gwledydd fel Awstralia a Japan eisoes wedi gwneud hynny. Ond nid yw dwy wlad allweddol yn Ewrop - y DU a'r Almaen - wedi gwneud penderfyniad terfynol eto. Mae disgwyl i Brydain wneud penderfyniad ar rôl Huawei yn y dyfodol yn ddiweddarach y mis hwn.

Yn y cyfamser, mae disgwyl i Ysgrifennydd Gwladol yr Unol Daleithiau, Mike Pompeo, drafod rôl Huawei yn rhwydweithiau 5G Prydain gydag Ysgrifennydd Tramor y DU, Dominic Raab, mewn cyfarfod yn Washington ddydd Iau (9 Ionawr), adroddodd Reuters.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Tsieina, EU, Technoleg, telegyfathrebiadau, US

Sylwadau ar gau.