Cyfarfod rhwng yr Arlywydd Charles Michel a'r Arlywydd Abdel Fattah al-Sisi o'r Aifft

| Ionawr 13, 2020
Ar 12 Ionawr, Llywydd y Cyngor Ewropeaidd, Charles Michel cwrdd ag Abdel Fattah al-Sisi, llywydd yr Aifft, yn Cairo.

Roedd yr argyfwng yn Libya wrth wraidd eu trafodaeth. Ailadroddodd yr Arlywydd Michel mai proses wleidyddol yw'r unig ffordd ymlaen ac y dylai'r Libyans fod wrth wraidd diffinio eu dyfodol. Mynegodd y ddau gefnogaeth i broses Berlin a mentrau'r Cenhedloedd Unedig sy'n allweddol i ddod o hyd i ateb gwleidyddol. Ar Iran, mynegodd Arlywydd y Cyngor Ewropeaidd ei bryder mawr ac ailadroddodd yr alwad am ataliaeth fwyaf.

Cafodd y ddau lywydd hefyd gyfnewidfa ffrwythlon ar statws cyfredol cysylltiadau dwyochrog a rhannwyd yr amcan o sefydlogrwydd cynaliadwy a datblygu economaidd-gymdeithasol. Mae'r UE yn cydnabod ymdrechion yr Aifft i reoli llifau ymfudo a chynnal ffoaduriaid yn y wlad. Cododd yr Arlywydd Michel y sefyllfa o ran rhyddid sylfaenol a hawliau dynol yn yr Aifft. Mae'r UE yn deall y sefyllfa gymhleth o ran bygythiadau a heriau diogelwch, ond mae'n cofio pwysigrwydd parch at hawliau cyffredinol.

Cytunodd y llywyddion i gryfhau partneriaeth yr UE a'r Aifft ymhellach.

Ewch i wefan

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Yr Aifft, EU, Cyngor Ewropeaidd, Senedd Ewrop, Libya

Sylwadau ar gau.