Mae prif MI5 yn ysgwyd rhybuddion yr Unol Daleithiau am effaith #Huawei ar rannu gwybodaeth

| Ionawr 13, 2020
Gwelir logo'r cawr telathrebu Tsieineaidd Huawei yn ystod Uwchgynhadledd y We yn Lisbon ar Dachwedd 6, 2019. - Cynhelir Uwchgynhadledd We digwyddiad technoleg mwyaf Ewrop & # 39; s yn Parque das Nacoes yn Lisbon rhwng Tachwedd 4 a Thachwedd 7. (Llun gan PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP) (Llun gan PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / AFP trwy Getty Images)
Disgwylir penderfyniad a ddylid cynnwys offer Huawei yn fuan

Mae pennaeth MI5 wedi dweud nad yw’n disgwyl i berthynas y DU ag America ddioddef os bydd Prydain yn penderfynu cynnwys offer y cwmni Tsieineaidd yn ei seilwaith 5G.

Mewn cyfweliad gyda'r Times Ariannol, Dywedodd Syr Andrew Parker nad oedd ganddo “unrhyw reswm i feddwl” y byddai’r DU ar ei cholled o ran perthnasoedd cudd-wybodaeth o ganlyniad i’r penderfyniad.

Mae'n ymddangos bod ei ddatganiad yn hedfan yn wyneb uwch swyddogion yn Washington a nododd dro ar ôl tro y byddai'r UD ailasesu rhannu gwybodaeth gyda'r DU pe caniateir i Huawei gael unrhyw rôl yn seilwaith 5G Prydain.

LLUNDAIN, LLOEGR - HYDREF 17: Cyfarwyddwr Cyffredinol MI5 Andrew Parker yn traddodi araith ar y bygythiad diogelwch sy'n wynebu Prydain ar Hydref 17, 2017 yn Llundain, Lloegr. (Llun gan Stefan Rousseau - Delweddau Pwll / Getty WPA)
Mae Syr Andrew Parker wedi gwrthod pryderon ynghylch effaith penderfyniad Huawei

Wrth siarad mewn uwchgynhadledd NATO ym mis Rhagfyr, Cydnabu Boris Johnson mai'r “maen prawf allweddol” ynglŷn â'r cwmni oedd a fyddai defnyddio ei dechnoleg yn effeithio ar bartneriaethau rhannu gwybodaeth y DU.

“Nid wyf am i’r wlad hon fod yn elyniaethus yn ddiangen i fuddsoddiad o dramor ond, ar y llaw arall, ni allwn ragfarnu ein buddiannau diogelwch cenedlaethol hanfodol,” meddai Johnson.

Mae dyfodol partneriaethau diogelwch cenedlaethol y DU wedi cael ei amau ​​yn ystod y dyddiau diwethaf oherwydd polisïau cynyddol ynysig Arlywydd yr UD Donald Trump.

Ysgrifennu yn y Sunday TimesRhybuddiodd yr Ysgrifennydd Amddiffyn, Ben Wallace, y gallai fod yn rhaid i Brydain ymladd gwrthdaro yn y dyfodol heb gymorth America fel cynghreiriad allweddol.

Mae penderfyniad ar ba rôl, os o gwbl, y gallai offer y cwmni Tsieineaidd ei chwarae yn seilwaith 5G y DU wedi cael ei ohirio nifer o weithiau gan lywodraeth Prydain yng nghanol cythrwfl gwleidyddol sy'n gysylltiedig â Brexit, ond mae disgwyl yn fuan.

Dywedodd Syr Andrew wrth yr FT nad effaith ddiogelwch cynnwys offer Huawei gyda rhwydweithiau’r DU oedd yr unig fater werth ei ystyried, gan nodi’r diffyg cystadleuwyr, gyda dim ond Nokia ac Ericsson hefyd yn gweithredu yn y farchnad.

“Efallai mai'r peth sydd angen mwy o ffocws a mwy o drafodaeth yw sut ydyn ni'n cyrraedd dyfodol lle mae ystod ehangach o gystadleuaeth ac ystod ehangach o ddewisiadau sofran na diffygiol i ie neu na am dechnoleg Tsieineaidd,” meddai.

Huawei: Esboniwyd y cwmni a'r risgiau diogelwch

Huawei: Esboniwyd y cwmni a'r risgiau diogelwch

Disgwylir i ddirprwyaeth o swyddogion o Gyngor Economaidd Cenedlaethol yr Unol Daleithiau a’r Asiantaeth Diogelwch Cenedlaethol gyrraedd Llundain ddydd Llun ar gyfer cyfarfodydd munud olaf gyda swyddogion Prydain i geisio eu darbwyllo i orfodi gwaharddiad llwyr ar offer y cwmni telathrebu Tsieineaidd o’i seilwaith.

Yn ôl adroddiadau, roedd y llywodraeth o dan Theresa May wedi gwneud penderfyniad rhagarweiniol i ganiatáu i offer Huawei mewn rhannau nad ydyn nhw'n greiddiol o'r rhwydwaith fel antenâu radio wrth gael eu cadw allan o'r rhannau mwyaf hanfodol o drin data gael eu arnofio.

Fodd bynnag, rhan o fantais genhedlaeth 5G yw ei fod yn cyd-fynd â'r gwahaniaethau rhwng elfennau “craidd” ac “di-graidd” y rhwydwaith, gyda hyd yn oed elfennau tuag at yr ymyl yn gallu darparu rhywfaint o ymarferoldeb beirniadol.

Yn ystod gornest arweinyddiaeth y Blaid Geidwadol ym mis Gorffennaf, galwodd y Pwyllgor Cudd-wybodaeth a Diogelwch am i'r prif weinidog nesaf wneud hynny gwneud penderfyniad yn gyflym ar rôl Huawei yn seilwaith 5G y DU.

Daeth hynny yn dilyn adroddiad gan y Pwyllgor Gwyddoniaeth a Thechnoleg a honnodd fod “dim seiliau technegol dros eithrio Huawei yn llwyr o 5G y DU neu rwydweithiau telathrebu eraill ”.

“Rydym yn teimlo y gallai fod ystyriaethau geopolitical neu foesegol y mae’n rhaid i’r llywodraeth eu hystyried wrth benderfynu a ddylent ddefnyddio offer Huawei.

“Mae angen i’r llywodraeth… ystyried a fyddai defnyddio technoleg Huawei yn peryglu cydweithrediad parhaus y wlad hon â’n cynghreiriaid mawr,” rhybuddiodd.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, Tsieina, EU, Technoleg, telegyfathrebiadau

Sylwadau ar gau.