Ffeil mater swyddogion yr UD ar #Huawei i Downing Street yn tynnu sylw at bryderon ynghylch cyfranogiad rhwydwaith # 5G '

| Ionawr 14, 2020

Mae swyddogion yr Unol Daleithiau wedi cyhoeddi ffeil wybodaeth Downing Street yn codi pryderon ynghylch Huawei mewn ymgais i atal cyfranogiad posib y cwmni Tsieineaidd yn rhwydwaith 5G y DU, adroddwyd. Cyfarfu swyddogion o'r ddwy wlad ochr yn ochr â chynrychiolwyr o'r diwydiant telathrebu ddydd Llun, cyn penderfyniad y llywodraeth ynghylch a ddylid defnyddio technoleg gan y cwmni ai peidio. yn ysgrifennu Jacob Jarvis.

Mae'r Unol Daleithiau yn ceisio perswadio Prydain i beidio â defnyddio offer Huawei dros yr hyn y mae Washington yn ei ddweud sy'n risgiau diogelwch. Cyflwynwyd gwybodaeth dechnegol yn y trafodaethau wrth i Washington dynnu sylw at risgiau diogelwch, y ddau The Guardian ac Times Ariannol adroddiad.

Gellid defnyddio offer Huawei mewn rhai rhannau “di-graidd” o'r rhwydwaith yr adroddwyd arno o'r blaen, a bydd penderfyniad terfynol yn ddiweddarach ym mis Ionawr. Mae'r Financial Times yn adrodd y credir bod Boris Johnson yn ymddangos yn dueddol o ganiatáu cyfranogiad o'r fath gan y cwmni technoleg Tsieineaidd. Dywedodd swyddogion o’r Unol Daleithiau na fyddai cyfranogiad o’r fath gan Huawei “yn ddim llai na gwallgofrwydd”, The Guardian adroddiadau.

Dywedodd llefarydd ar ran Johnson, wrth siarad cyn y cyfarfod: “Mae diogelwch a gwytnwch rhwydwaith telathrebu’r DU o’r pwys mwyaf. “Mae gennym reolaethau llym ar gyfer defnyddio offer Huawei yn y DU ar hyn o bryd. Mae'r llywodraeth yn cynnal adolygiad cynhwysfawr i sicrhau diogelwch a gwytnwch 5G a ffibr yn y DU. ”

Achos cyfreithiol newydd Huawei yn yr Unol Daleithiau yw’r cam diweddaraf ym mrwydr yr Unol Daleithiau-China Daeth y cyfarfod yn dilyn galwad yr Aelod Seneddol Torïaidd Bob Seely i’r Pwyllgor Materion Tramor agor ymchwiliad ar unwaith i addasrwydd Huawei i’w ddefnyddio yn rhwydwaith 5G Prydain. Dywedodd Bob Seely fod Huawei “i bob pwrpas yn rhan o wladwriaeth Tsieineaidd” ac y byddai ei ymglymiad “i bob pwrpas yn caniatáu i China a’i hasiantaethau gael mynediad i’n rhwydwaith” meddai gweinidog y Swyddfa Dramor, Andrew Stephenson, y bydd penderfyniad terfynol yn cael ei “gymryd maes o law ”.

Ychwanegodd: “Bydd y Llywodraeth yn ystyried yr ystod lawn o risgiau wrth wneud y penderfyniad hwn.”

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Tsieina, EU, Erthygl Sylw, Technoleg, telegyfathrebiadau, US

Sylwadau ar gau.