Pobl ifanc ar gyfer dyfodol Ewrop: Cofrestrwch nawr ar gyfer # EYE2020

| Ionawr 14, 2020
LLYGAD 2020Peidiwch â cholli'ch cyfle i gymryd rhan yn y Digwyddiad Ieuenctid Ewropeaidd

Cymerwch ran yn y Digwyddiad Ieuenctid Ewropeaidd (EYE) yn Strasbwrg ar 29-30 Mai a helpu i lunio dyfodol Ewrop gydag Ewropeaid ifanc eraill.

Ydych chi'n ifanc ac yn angerddol am yr amgylchedd, cyfleoedd i bobl ifanc neu ddyfodol Ewrop? Mae gennym y digwyddiad yn unig ar eich cyfer chi.

Bob dwy flynedd, mae miloedd o Ewropeaid ifanc yn ymgynnull yn Strasbwrg ar gyfer y Digwyddiad Ieuenctid Ewrop i rannu eu syniadau ar gyfer dyfodol Ewrop. Mae'r EYE yn cynnig cyfle i bobl ifanc gael llais yn nemocratiaeth Ewrop. Disgwylir i ryw 9,000 o Ewropeaid rhwng 16 a 30 oed gymryd rhan; i rannu eu syniadau am ddyfodol Ewrop a'u trafod ag ASEau a llunwyr penderfyniadau Ewropeaidd eraill.

Eleni yw'r pedwerydd argraffiad. Fe'i cynhelir ar 29-30 Mai 2020 yn Strasbwrg. Y thema yw “mae'r dyfodol nawr” a'r rhaglen yn cynnwys yr amgylchedd, ymfudo a Brexit yn ogystal ag addysg, technoleg ac iechyd. Bydd y rhaglen hefyd yn cynnwys fformatau newydd fel gweithgareddau chwaraeon a digwyddiad arbennig i newyddiadurwyr ifanc.

Bydd y syniadau a gyflwynir yn ystod y digwyddiad yn cael eu casglu mewn adroddiad a'u rhannu ag ASEau. Bydd y syniadau gorau yn cael eu trafod gyda phwyllgorau seneddol yn yr hydref.

cofrestru

gallwch gofrestru ar gyfer EYE2020 tan 29 Chwefror. Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw casglu grŵp o leiaf 10 cyfranogwr a llenwi'r ffurflen ar-lein.

Mae'r digwyddiad yn agored i bob Ewropeaidd rhwng 16 a 30 oed. Mae cyfranogiad yn rhad ac am ddim, ond mae'n rhaid i'r cyfranogwyr dalu eu costau eu hunain ar gyfer cludo, llety a phrydau bwyd.

Cystadleuaeth ffotograffau Instagram

Ymunwch â'n Cystadleuaeth ffotograffau Instagram a gallech chi ennill gwahoddiad i'r LLYGAD.

Yn syml, rhannwch lun gyda slogan 'the future is now', tag @europeanparliament, @ep_eye ac ychwanegwch yr hashnod # llygad2020. Dywedwch wrthym beth sydd bwysicaf i chi a beth rydych chi'n meddwl y dylai'r UE fod yn canolbwyntio arno. Dewch o hyd i enghreifftiau yma i gael eich ysbrydoli.

Byddwn yn dewis pedwar enillydd a bydd pumed enillydd yn cael ei ddewis o'r lluniau mwyaf poblogaidd ymhlith y cofrestrau wythnosol ar gyfrif y Senedd. Gwahoddir pob un o'r pum enillydd i EYE2020 yn Strasburg.

Mae'r gystadleuaeth yn rhedeg tan 2 Mawrth. Dewch o hyd i ragor o wybodaeth am y rheolau ar dudalen Instagram y LLYGAD a'r Senedd Ewrop.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Senedd Ewrop, Digwyddiad Ieuenctid Ewropeaidd (EYE)

Sylwadau ar gau.