Dywed Johnson o Brydain ei fod yn hyderus o ddelio masnach heb dariff gyda'r UE

| Ionawr 15, 2020
Dywedodd Prif Weinidog Prydain, Boris Johnson, ddydd Llun (13 Ionawr) ei fod yn hyderus y gallai sicrhau cytundeb masnach dim tariff sero-cwota gyda’r Undeb Ewropeaidd, a fyddai’n sicrhau na fyddai unrhyw wiriadau ar nwyddau yn cael eu symud o Brydain i Ogledd Iwerddon, yn ysgrifennu Ian Graham.

Roedd Johnson yn siarad â newyddiadurwyr yng Ngogledd Iwerddon, rhanbarth ym Mhrydain sydd wedi cytuno i gynnal aliniad â rheolau marchnad yr UE o dan fargen ymadael Prydain o’r UE er mwyn osgoi ffin galed ag aelod o’r UE, Iwerddon.

“Yr unig amgylchiadau lle gallech chi ddychmygu’r angen am wiriadau yn dod o Brydain Fawr (Prydain Fawr) i Ogledd Iwerddon (Gogledd Iwerddon)… yw pe bai’r nwyddau hynny yn mynd ymlaen i Iwerddon ac nad oeddem wedi eu sicrhau - rwy’n gobeithio ac rwy’n hyderus ein bod ni ewyllys - cytundeb sero-tariff a sero-gwota gyda'n ffrindiau a'n partneriaid yn yr UE, ”meddai Johnson.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, Blaid Geidwadol, EU, UK

Sylwadau ar gau.