Mae Johnson yn cynnig cyllido torfol i ganiatáu i #BigBen bongio am #Brexit

| Ionawr 15, 2020
Cynigiodd Prif Weinidog Prydain, Boris Johnson, ddydd Mawrth (14 Ionawr) ymgyrch cyllido torfol i ganiatáu i gloch Big Ben yn nhŵr cloc nodedig y senedd ganu pan fydd Prydain i adael yr Undeb Ewropeaidd, yn ysgrifennu Andrew MacAskill.
LLUN Y FFEIL: Wyneb o dwr cloc Big Ben ddiwrnod cyn dathliadau'r Flwyddyn Newydd, pan fydd clychau Big Ben yn tolcio am hanner nos, er gwaethaf y ffaith eu bod yn dawel fel arall trwy gydol y gwaith adfer sy'n cael ei wneud ar hyn o bryd yn Nhŷ'r Senedd, Llundain, Prydain Rhagfyr 30, 2019. REUTERS / Toby Melville

Mae'r gloch 13.7 tunnell wedi bod yn dawel i raddau helaeth ers 2017 tra bod gwaith adnewyddu yn cael ei wneud ar Dwr Elizabeth sy'n gartref iddo, gan swnio ar gyfer digwyddiadau pwysig yn unig fel dathliadau Nos Galan.

Roedd y prif weinidog yn siarad ar ôl i Gomisiwn Tŷ’r Cyffredin wrthod y cynnig i’r gloch swnio ar gyfer Brexit oherwydd y byddai’n rhy ddrud.

Dywedodd Johnson y byddai'n costio 500,000 o bunnoedd i ganiatáu i Big Ben swnio am 2300 GMT ar Ionawr 31, yr eiliad y mae Brexit i fod i ddigwydd yn swyddogol. Ond dywedodd y gallai pobl roi arian parod i dalu amdano.

“Rydyn ni'n gweithio ar gynllun er mwyn i bobl allu bwnio bob ar gyfer bong Big Ben,” meddai Johnson wrth y BBC mewn cyfweliad.

“Fel y gŵyr pawb, mae Big Ben yn cael ei adnewyddu, mae’n ymddangos eu bod wedi cymryd y clapper i ffwrdd. Felly mae angen i ni adfer y clapper er mwyn rhwymo Big Ben ar noson Brexit. Ac mae hynny'n ddrud. ”

Daw awgrym y prif weinidog ar ôl i grŵp o aelodau seneddol o blaid Brexit arwain ymgyrch i dagu Prydain allan o’r UE, gan seinio’r marwolaeth knell am bron i hanner canrif o integreiddio gyda’r bloc.

Ond methodd ymgais i'w gorffori yn y gyfraith y byddai Big Ben yn twyllo ar gyfer Brexit yr wythnos diwethaf.

Disgwylir i'r dathliadau ar gyfer diwrnod Brexit rannu Prydain unwaith eto - casgliad addas i fwy na thair blynedd o ddadl ddig ynghylch a ddylid gadael bloc masnachu mwyaf y byd.

Tra bydd cefnogwyr gadael y bloc yn dathlu gyda phartïon, ni fydd fawr o lawenydd yng nghartrefi pobl o blaid Ewrop.

Mae arweinydd Plaid Brexit, Nigel Farage, yn bwriadu cynnal plaid yn Sgwâr y Senedd ar 31 Ionawr lle byddai cefnogwyr gadael yr UE yn gallu clywed Big Ben yn canu allan.

Gwnaeth mwy na 12,000 o bobl gais am docynnau yn ystod y diwrnod cyntaf ar ôl iddynt gael eu hysbysebu yr wythnos diwethaf.

Mae twr Big Ben, ym Mhalas San Steffan, wedi bod yn cael ei adnewyddu ers 2017 ac nid oes disgwyl i'r gwaith gael ei gwblhau tan 2021.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, Blaid Geidwadol, EU, Nigel Farage, UK

Sylwadau ar gau.