Mae'r Comisiwn yn gwahodd sylwadau ar ganllawiau cymorth gwladwriaethol #EUEmissionTradingSystem diwygiedig

| Ionawr 16, 2020

Yn unol â'r Bargen Werdd Ewrop ac amcan yr UE i ddod yn economi niwtral gyntaf yr hinsawdd erbyn 2050, mae'r Comisiwn wedi lansio ymgynghoriad cyhoeddus heddiw yn gwahodd pawb sydd â diddordeb ar Ganllawiau cymorth gwladwriaethol System Masnachu Allyriadau'r UE ('Canllawiau ETS').

Nod y canllawiau hyn yw lleihau'r risg o “ollwng carbon”, lle mae cwmnïau'n symud cynhyrchu i wledydd y tu allan i'r UE gyda pholisïau hinsawdd llai uchelgeisiol, gan arwain at lai o weithgaredd economaidd yn yr UE a dim gostyngiad mewn allyriadau nwyon tŷ gwydr yn fyd-eang. Mae'r ETS yn cynhyrchu (i) costau uniongyrchol, a (b) costau anuniongyrchol. Mae'r Cyfarwyddeb ETS yr UE yn darparu ar gyfer iawndal am y ddau fath o gostau. Yng nghyd-destun Bargen Werdd Ewrop, byddai'r Canllawiau Cymorth Gwladwriaethol diwygiedig ETS drafft, yn caniatáu i Aelod-wladwriaethau ddigolledu cwmnïau am gostau anuniongyrchol o dan amodau llymach nag o'r blaen.

Gwahoddir rhanddeiliaid i gyflwyno sylwadau ar yr ymgynghoriad heddiw erbyn 10 Mawrth 2020. Mae'r Canllawiau drafft a'r holl fanylion am yr ymgynghoriad cyhoeddus ar gael ar-lein. Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager, sy’n gyfrifol am bolisi cystadlu: “Mae adolygu Canllawiau cymorth gwladwriaethol System Masnachu Allyriadau’r UE yn elfen bwysig o Fargen Werdd Ewrop, gan anelu at gyfyngu allyriadau nwyon tŷ gwydr byd-eang. Heddiw, rydym yn gwahodd sylwadau ar ein Canllawiau drafft sy'n adlewyrchu amcanion y Fargen Werdd yn llawn ac yn canolbwyntio cefnogaeth y wladwriaeth i'r sectorau sydd fwyaf mewn perygl o ollwng carbon. "

Mae'r datganiad i'r wasg lawn ar gael ar-lein yn EN, FR, DE.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, Yr amgylchedd, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, cymorth gwladwriaethol

Sylwadau ar gau.