Cynhadledd ar y #FutureOfTheEU - Canlyniad a bennwyd ymlaen llaw i gyfiawnhau undeb agosach fyth

| Ionawr 16, 2020
Mae ffederalwyr pro-UE o fewn Senedd Ewrop wedi’u cyhuddo mewn dadl ddoe (15 Ionawr) o drin y Gynhadledd arfaethedig ar Ddyfodol yr UE i gefnogi eu hamcanion eu hunain a chadarnhau eu safbwyntiau hen ffasiwn ac allan o gysylltiad.

Dyna oedd y rhybudd gan Gyd-Gadeirydd Grŵp ECR Ryszard Legutko cyn pleidlais a fydd yn amlinellu safbwynt y Senedd ar y gynhadledd. Cyhuddodd glymblaid o’r EPP, Sosialwyr, Rhyddfrydwyr, Gwyrddion a’r chwith pellaf o fewn y Senedd o geisio cipio rheolaeth ar agenda’r gynhadledd ac eithrio grwpiau sydd â barn wahanol ar ddyfodol Integreiddio Ewropeaidd. Mae'r Grŵp ECR wedi cyflwyno testun ar wahân yn galw am i'r Gynhadledd fod yn wirioneddol agored os yw am gael unrhyw werth yn y ddadl ar ddyfodol yr UE.

Wrth siarad yn ystod y ddadl dywedodd Legutko: “Yn syml, ystyrir y Gynhadledd ar Ddyfodol Ewrop fel man cychwyn ar gyfer y naid fawr nesaf ymlaen mewn integreiddio Ewropeaidd. Mae ganddo ganlyniad a bennwyd ymlaen llaw fel y clywsom y bore yma a'r agwedd yn y tŷ hwn yw bod y nod yn cyfiawnhau'r modd. Y nod yw undeb agosach fyth.

“Mae eu cynnig yn anghywir oherwydd ei fod yn rhoi’r rôl flaenllaw i Senedd Ewrop er anfantais i seneddau cenedlaethol. Mae cyfreithlondeb democrataidd seneddau cenedlaethol yn llawer mwy na dilysrwydd Senedd Ewrop. Mae hefyd yn cynnwys rhestrau trawswladol, y broses Spitzenkandidat a mwy o gymwyseddau i'r Undeb ar draul yr aelod-wladwriaethau.

“Ac nid yw’n cymryd llawer o wybodaeth i ragweld y bydd hyn i gyd yn gwaethygu’r rhaniadau yn Ewrop sydd eisoes yn ddwfn ac yn peri pryder.”

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Senedd Ewrop, UK

Sylwadau ar gau.