Ariannu'r trawsnewidiad gwyrdd: Cynllun Buddsoddi #EuropeanGreenDeal a Mecanwaith Pontio Just

| Ionawr 16, 2020

Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi ymrwymo i ddod y bloc niwtral o ran hinsawdd yn y byd erbyn 2050. Mae hyn yn gofyn am fuddsoddiad sylweddol gan yr UE a'r sector cyhoeddus cenedlaethol, yn ogystal â'r sector preifat. Bydd Cynllun Buddsoddi Bargen Werdd Ewrop - Cynllun Buddsoddi Ewrop Gynaliadwy - a gyflwynir heddiw yn ysgogi buddsoddiad cyhoeddus ac yn helpu i ddatgloi cronfeydd preifat trwy offerynnau ariannol yr UE, yn benodol InvestEU, a fyddai’n arwain at o leiaf € 1 triliwn o fuddsoddiadau.

Dywedodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen: “Mae pobl wrth wraidd Bargen Werdd Ewrop, ein gweledigaeth i wneud Ewrop yn niwtral yn yr hinsawdd erbyn 2050. Mae'r trawsnewidiad o'n blaenau yn ddigynsail. A dim ond os yw'n gyfiawn y bydd yn gweithio - ac os yw'n gweithio i bawb. Byddwn yn cefnogi ein pobl a'n rhanbarthau sydd angen gwneud mwy o ymdrechion yn y trawsnewid hwn, er mwyn sicrhau nad ydym yn gadael neb ar ôl. Daw'r Fargen Werdd ag anghenion buddsoddi pwysig, y byddwn yn eu troi'n gyfleoedd buddsoddi. Bydd y cynllun a gyflwynwn heddiw, i symud o leiaf € 1 triliwn, yn dangos y cyfeiriad ac yn rhyddhau ton fuddsoddi werdd. ”

Er y bydd angen i bob aelod-wladwriaeth, rhanbarth a sector gyfrannu at y trawsnewid, nid yw graddfa'r her yr un peth. Effeithir yn arbennig ar rai rhanbarthau a byddant yn cael trawsnewidiad economaidd a chymdeithasol dwys. Bydd y Mecanwaith Pontio Cyfiawn yn darparu cefnogaeth ariannol ac ymarferol wedi'i theilwra i helpu gweithwyr a chynhyrchu'r buddsoddiadau angenrheidiol yn y meysydd hynny.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn y Datganiad i'r wasg ac MEMO ar-lein, yn ogystal â'r taflenni ffeithiau canlynol: Buddsoddi mewn Economi Hinsawdd-Niwtral a Chylchol; Y Mecanwaith Pontio Cyfiawn: Gwneud yn siŵr nad oes unrhyw un yn cael ei adael ar ôl; Prosiectau a ariennir gan yr UE i wyrddio'r economi.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, Yr amgylchedd, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Prifddinas Werdd Ewropeaidd

Sylwadau ar gau.