Sassoli: 'Mae'r gynhadledd hon yn gyfle hanesyddol i Ewrop, mae'n rhaid i ni wneud iddi gyfrif'

| Ionawr 16, 2020

Wrth sôn ar ôl y bleidlais, fe wnaeth Arlywydd Senedd Ewrop, David Sassoli (llun): “Mae terfynau model cyfredol llywodraethu’r UE wedi cael eu gwneud yn amlwg gan yr argyfyngau sydd wedi taro Ewrop dros y degawd diwethaf. Mae angen inni ddod o hyd i weledigaeth a rennir newydd ar gyfer dyfodol y prosiect Ewropeaidd a diffinio gyda'n gilydd y diwygiadau sydd eu hangen i gryfhau ein Hundeb. Rhaid inni allu gweithredu'n well er budd Ewropeaid, rhaid inni hybu cyfreithlondeb democrataidd yr UE, ei dryloywder a'i effeithiolrwydd, a rhaid inni sicrhau cyfranogiad eang gan gymdeithas sifil a dinasyddion yn y ddadl hon.

“Mae'r gynhadledd hon yn gonglfaen i adeiladu'r Ewrop newydd hon arni. Mae'n flaenoriaeth i ni yn y Senedd hon, mae'n rhaid i ni weithio'n agos gyda sefydliadau eraill yr UE ond hefyd seneddau cenedlaethol, awdurdodau lleol a rhanbarthol, cymdeithas sifil, ac yn bwysicaf oll gyda dinasyddion i'w gwneud yn llwyddiant.

“Mae sawl mater y mae angen eu trafod eisoes yn glir: hawl menter Senedd Ewrop, sicrhau bod system Spitzenkandidaten yn gweithio’n effeithiol, rhestrau trawswladol, a diwygio gwneud penderfyniadau yn y Cyngor a chyfraith etholiadol Ewropeaidd. Fodd bynnag, rhaid peidio â phennu ymlaen llaw, rhaid inni fod yn agored i syniadau newydd a mewnbwn newydd gan bobl o bob rhan o Ewrop - er mwyn sicrhau y gall ein Hundeb wasanaethu buddiannau pawb orau.

“Os bydd pob sefydliad Ewropeaidd yn cerdded gyda’i gilydd byddwn yn llwyddiannus. Mae hwn yn gyfle hanesyddol i Ewrop - rhaid inni wneud iddo gyfrif. ”

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Senedd Ewrop, Cyfarfod Llawn

Sylwadau ar gau.