Estyniad #Brexit hyd at Brydain yn y pen draw - von der Leyen yr UE

| Ionawr 17, 2020
Prydain sydd i benderfynu yn y pen draw p'un a yw'n ceisio mwy o amser i drafod cytundeb masnach gyda'r Undeb Ewropeaidd ar ôl iddo adael y bloc, meddai pennaeth y Comisiwn Ewropeaidd ddydd Mercher (15 Ionawr), yn ysgrifennu Padraic Halpin.

Disgwylir i Brydain adael yr UE ar Ionawr 31 ar ôl cytuno ar fargen ysgariad yn hwyr y llynedd ond bydd yn parhau i fod yn rhwym wrth holl reolau'r bloc tan ddiwedd 2020 o dan gyfnod pontio y cytunwyd arno gyda'r nod o lyfnhau ei allanfa.

Mae Prif Weinidog Prydain, Boris Johnson, yn mynnu na fydd yn gofyn am fwy o amser, hyd yn oed wrth i arweinwyr Ewropeaidd, gan gynnwys Llywydd Comisiwn yr UE Ursula Von der Leyen, fwrw amheuaeth ar ymarferoldeb cytuno ar fargen fasnach dros yr 11 mis nesaf.

“Dim ond un o’r ddau sy’n gallu gofyn am estyniad a dyna’r Deyrnas Unedig. Fe welwn ni ganol y flwyddyn lle rydyn ni, ”meddai Von der Leyen mewn cynhadledd newyddion yn Nulyn.

Dywedodd fod Brwsel mewn sefyllfa dda i symud mor gyflym â phosib yn dilyn ei chyfarfod â Johnson yr wythnos diwethaf.

Ychwanegodd llefarydd ar ran Von der Leyen, er y gall y ddwy ochr ofyn yn ffurfiol am estyniad, byddai'n rhaid cytuno'n gyffredin arno.

Os na fydd y cyfnod trosglwyddo yn cael ei ymestyn y tu hwnt i 2020, bydd cysylltiadau masnach rhwng yr UE a Phrydain o ddechrau 2021 naill ai'n cael eu llywodraethu gan ba bynnag gytundeb y gellir ei forthwylio erbyn diwedd eleni, neu gan reolau Sefydliad Masnach y Byd.

Mae Johnson hefyd wedi mynnu na fydd gwiriadau tollau rhwng Gogledd Iwerddon a gweddill y DU ar ôl Brexit.

Ond dywedodd Von der Leyen fod rheolaethau ffiniau rhwng y ddau wedi'u nodi'n glir yn y cytundeb ysgariad yr arwyddodd Prydain iddo.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, UK

Sylwadau ar gau.