Cynhadledd ar Ddyfodol Ewrop - Cyfle hanesyddol tuag at #FederalEurope

| Ionawr 17, 2020

“Rydym yn falch o weld Senedd Ewrop yn arwain wrth osod yr agenda ar gyfer y Gynhadledd ar Ddyfodol Ewrop, gan agor y drws o’r diwedd ar gyfer newidiadau Cytundeb hir-angen gyda phleidlais ddoe. Ni all Ewrop ennill ymddiriedaeth ei dinasyddion yn ôl gydag “ymarfer gwrando” arall. Yn lle hynny mae angen i ni fod yn ddewr a rhoi llais go iawn i ddinasyddion dros ddyfodol y prosiect Ewropeaidd. Dim ond Cynhadledd ar Ddyfodol Ewrop sy'n rhoi pob opsiwn o newid polisi dwfn a sefydliadol ar y bwrdd all nawr gyflawni disgwyliadau dinasyddion. Os yw Llywydd y Comisiwn von der Leyen a’r Cyngor Ewropeaidd yn wirioneddol ynglŷn â dod ag Ewrop yn agosach at y bobl, rydym yn gwahodd y Comisiwn a’r Cyngor i gefnogi’r cynigion a lefel yr uchelgais a nodwyd gan Senedd Ewrop, ”meddai Sandro GOZI, llywydd y Undeb Ffederalwyr Ewropeaidd (UEF).

y Undeb Ffederalwyr Ewropeaidd (UEF) a'r Ffederalwyr ifanc Ewropeaidd (JEF Ewrop) croesawu'r penderfyniad a fabwysiadwyd ar 15 Ionawr gan Senedd Ewrop gan nodi ei safbwynt ynglŷn â'r Gynhadledd ar Ddyfodol Ewrop. Mae UEF a JEF wedi dadlau ers amser maith dros adnewyddu ein Undeb Ewropeaidd ac wedi cyflwyno cynigion manwl ar gyfer sefydlu'r Gynhadledd. Mae’r Gynhadledd yn gyfle euraidd i ddinasyddion Ewropeaidd gerdded y llwybr tuag at “undeb agosach fyth”, fel y nodwyd yn y Cytuniadau. Ni ddylai’r Gynhadledd gilio rhag cynnig ehangu pwerau ac adnoddau’r Undeb ac adnewyddu ei sefydliad i wneud Ewrop yn wirioneddol sofran, gan gynnwys trwy ailwampio’r Cytuniadau cyfredol.

Rhaid i'r Gynhadledd ar Ddyfodol Ewrop anfon neges glir at ddinasyddion yr Undeb y bydd eu lleisiau'n cael eu clywed. Am y rhesymau hyn, mae'r ffederalwyr Ewropeaidd yn galw ar y Comisiwn Ewropeaidd a'r Cyngor, i ymgysylltu'n llawn ac yn wirioneddol â'r ymarfer hwn mewn democratiaeth gyfranogol. Nid ymarfer deialog newydd fydd y Gynhadledd ar Ddyfodol Ewrop fel y gwelwyd yn y gorffennol, ond proses ddemocrataidd a chyfranogol lle mae dinasyddion yn cael llais go iawn ar Ddyfodol yr Undeb. Felly, yn unol â chynnig y Senedd, mae UEF a JEF yn croesawu model cynhwysol sy'n caniatáu i ddinasyddion drafod y polisïau a'r diwygiadau sefydliadol mwyaf dybryd, y ddau yn angenrheidiol i ailadeiladu ymddiriedaeth yn y prosiect Ewropeaidd. Fodd bynnag, mae UEF a JEF yn pryderu nad oes dolen adborth gredadwy rhwng y penderfyniadau a wneir yn y pen draw gan gynrychiolwyr gwleidyddol a'r cynigion a gyflwynwyd gan yr agora dinasyddion.

“Ni allem gytuno mwy â Senedd Ewrop: dangosodd y cynnydd yn y nifer a bleidleisiodd yn etholiadau Ewropeaidd 2019 fod dinasyddion yn ymgysylltu ag Ewrop pan gynigir y cyfle iddynt. Am gyfnod rhy hir rydym ni, dinasyddion Ewropeaidd, wedi cael ein gwthio i'r cyrion neu dim ond “ymgynghori” yn gosmetig mewn trafodaethau ynghylch dyfodol integreiddio Ewropeaidd. Mae'r amseroedd hynny drosodd. Mae dinasyddion a chymdeithas sifil yn benderfynol o barhau i wthio am newid. Mae record 60 mlynedd yr UE o sicrhau heddwch ar y cyfandir mewn perygl os yw'n cadw'n fud trwy'r status quo rhynglywodraethol cyfredol. Y Gynhadledd ar Ddyfodol Ewrop yw’r cyfle i fynd i’r afael â phryderon dinasyddion ynghylch dyfodol democratiaeth Ewropeaidd ac i ddarparu’r offer - sefydliadol ac ariannol - i’r UE gyflawni ei addewid, ”daeth Leonie MARTIN, llywydd JEF Europe i’r casgliad. .

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd

Sylwadau ar gau.