#Drought yn #SouthernAfrica - Mae'r UE yn rhyddhau dros € 22 miliwn mewn cymorth dyngarol

| Ionawr 17, 2020
Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn defnyddio pecyn cymorth dyngarol o € 22.8 miliwn i helpu i fynd i'r afael ag anghenion bwyd brys a chefnogi pobl agored i niwed yn Eswatini, Lesotho, Madagascar, Zambia a Zimbabwe. Daw'r cyllid gan fod rhannau helaeth o dde Affrica yng ngafael eu sychder caletaf mewn degawdau.

“Mae llawer o aelwydydd tlawd mewn ardaloedd yr effeithir arnynt gan sychder yng ngwledydd de Affrica yn brwydro i gael digon o fwyd oherwydd methiant cnwd, llai o fynediad at ddŵr ac, mewn rhai mannau, prisiau bwyd anfforddiadwy mewn marchnadoedd. Bydd cymorth dyngarol yr UE yn helpu i gyflenwi bwyd i’r rhai mwyaf anghenus ac yn mynd i’r afael â’r argyfwng newyn mewn cymunedau gwledig bregus, ”meddai’r Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič.

Yn Zimbabwe, bydd € 16.8m o'r pecyn cymorth hwn yn rhoi hwb i gymorth bwyd a maeth, ynghyd â gwella mynediad at ofal iechyd sylfaenol, dŵr glân a darparu amddiffyniad i bobl sy'n agored i niwed. Bydd y swm sy'n weddill yn cael ei sianelu i ddarparu cymorth bwyd a chymorth maeth yn Eswatini, Madagascar, Lesotho a Zambia.

Mae rhanbarth De Affrica a Chefnfor India, yn ei gyfanrwydd, yn dueddol o drychinebau naturiol ac yn pendilio rhwng sychder a llifogydd sy'n dinistrio cynaeafau ac yn gwanhau cymunedau bregus ymhellach. Ers mis Ionawr 2019, mae'r UE wedi dyrannu cyfanswm o € 67.95m ar gyfer cymorth dyngarol ar draws y rhanbarth. Aeth mwyafrif yr arian hwn am gymorth rhyddhad brys yn sgil trychinebau naturiol (seiclonau Idai a Kenneth), cymorth bwyd, a helpu cymunedau sydd mewn perygl i baratoi eu hunain yn well i wynebu trychinebau sy'n gysylltiedig â'r hinsawdd.

Cefndir

Cynifer â 12 miliwn o bobl yn y rhanbarth mewn perygl o newyn oherwydd cyfnodau estynedig o lawiad is na'r cyfartaledd, ynghyd â llifogydd, ar ben yr heriau economaidd y mae rhai gwledydd yn y rhanbarth yn mynd i'r afael â nhw. Yn Zimbabwe yn unig, 7.7 miliwn o bobl, hanner poblogaeth y wlad, mewn perygl o wynebu newyn difrifol, gan osod Zimbabwe ymhlith y taleithiau sy'n wynebu un o'r argyfyngau bwyd gwaethaf yn y byd.

Mwy o wybodaeth

Taflen ffeithiau: De Affrica a Chefnfor India

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Affrica, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, cymorth dyngarol, cyllid dyngarol, byd

Sylwadau ar gau.