Mae #KingAbdullahII Jordan yn annerch ASEau

| Ionawr 17, 2020
Mae Brenin Iorddonen, Ei Fawrhydi Abdullah II ibn Al-Hussein, yn annerch aelodau Senedd Ewrop yn ystod eisteddiad ffurfiol yn Strasbwrg ddydd Mercher 15 Ionawr 2020Brenin Iorddonen yn annerch y Senedd

Tanlinellodd Brenin Iorddonen bwysigrwydd heddwch yn y Dwyrain Canol yn ystod anerchiad i ASEau yn Strasbwrg ddydd Mercher 15 Ionawr.

“Mae gan yr hyn sy’n digwydd yn y Dwyrain Canol ffordd o wneud iddo deimlo ei hun ym mhob man ledled y byd,” meddai Abdullah II ibn Al-Hussein, wrth siarad am bwysigrwydd sefydlogrwydd yn y Dwyrain Canol a’r goblygiadau enbyd posibl o wrthdaro yn y rhanbarth.

Soniodd am wrthdaro Palestina Israel, tensiynau diweddar rhwng Iran ac UDA, argyfwng Syria ac y sefyllfa yn Libya yn ogystal â phwysigrwydd darparu cyfleoedd a gobaith i bobl ifanc yn y rhanbarth.

“Fe ddysgodd fy nhad, y diweddar frenin Hussein, i mi mai gwneud heddwch yw’r anoddaf bob amser, ond y llwybr uwch. Ac mae'n well cerdded ffordd anodd gyda'n ffrindiau. Ffrindiau fel chi a phobl Ewrop, fel y gallwn gyda'n gilydd gyrraedd y dyfodol y mae ein pobl yn dyheu amdano ac y maent hwy a'n byd i gyd yn ei haeddu, ”meddai.

Wrth ymateb i’r Brenin Abdullah, dywedodd Llywydd y Senedd, David Sassoli: “Rwy’n credu bod y digwyddiadau yn rhan gynharach eleni yn pwysleisio pwysigrwydd y gwaith y mae’n rhaid i ni ei wneud gyda’n gilydd o hyd.”

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Senedd Ewrop, Jordan

Sylwadau ar gau.