Dywed Phil Hogan fod bygythiadau’r Unol Daleithiau dros #Huawei yn ‘dipyn o saber-rattling’

| Ionawr 17, 2020

Hawlfraint delwedd Global Counsel

Mae Comisiynydd Masnach yr UE, Phil Hogan, wedi dweud nad yw uchelgais Prif Weinidog y DU, Boris Johnson, i drafod bargen fasnach lawn â Brwsel erbyn y dyddiad cau ar ddiwedd y flwyddyn “yn bosibl”.

Dywedodd y cyn-weinidog, sydd yn yr Unol Daleithiau ar hyn o bryd, fod bygythiadau gan yr Unol Daleithiau i roi’r gorau i rannu cudd-wybodaeth gyda’r DU pe bai’n cymryd safiad penodol tuag at Huawei “ychydig yn saber-rattling”.

O ran Brexit, mae Phil Hogan wedi dweud nad oedd trafodwyr “yn sicr” yn mynd i allu clymu popeth ar y berthynas rhwng y bloc a’r DU yn y dyfodol yn yr amserlen.

Daeth sylwadau comisiynydd UE yr UE ar ôl i lywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen gwrdd â’r Prif Weinidog yn Downing Street yr wythnos diwethaf.

Dywedodd Hogan y daeth von der Leyen allan o’r cyfarfod hwnnw gan feddwl “mae’n rhaid i ni flaenoriaethu” ar agweddau ar y cytundeb os yw’r DU am adael y cyfnod trosglwyddo ar ddiwedd 2020.

“Yn sicr erbyn diwedd y flwyddyn, nid ydym yn mynd i gytuno ar bopeth sydd yn y ddogfen 36 tudalen ar y berthynas yn y dyfodol oherwydd penderfynodd y Prif Weinidog Johnson y byddwn yn dod â phopeth i ben erbyn diwedd y flwyddyn,” meddai.

Mae Johnson wedi mynnu dro ar ôl tro na fydd y DU yn gofyn am estyniad erbyn dyddiad cau’r haf i wneud y cais hwnnw.

Dywedodd Hogan fod yr UE “yn sicr yn agored i awgrymiadau” ar sut i reoli’r sefyllfa yn wleidyddol ond ychwanegodd mai’r “peth doethaf” fyddai peidio â gosod terfynau amser.

“Rwy’n credu ein bod wedi gweld nad yw rhoi ein hunain mewn llinellau amser yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf wedi bod o gymorth, yn enwedig yn y ffordd y chwaraeodd allan yn Nhŷ’r Cyffredin,” meddai.

Hogan yn yr UD

Gwnaeth Hogan y sylwadau i gyn-gomisiynydd masnach yr UE, yr Arglwydd Mandelson, mewn digwyddiad yn yr RSA yng nghanol Llundain, lle’r oedd yn ymddangos ar gyswllt fideo gan Washington DC.

Mae Hogan wedi bod yn yr Unol Daleithiau yn trafod masnach drawsatlantig gyda chynrychiolwyr yr arlywydd Donald Trump.

Dywedodd y gall y DU anwybyddu bygythiadau Americanaidd na fydd yn rhannu gwybodaeth os yw Prydain yn derbyn technoleg gan y cwmni Tsieineaidd Huawei yn ei rhwydweithiau 5G.

“Rwy’n credu bod hynny’n dipyn o saber-rattling. Nid wyf yn credu y bydd hynny'n digwydd ar ddiwedd y dydd mewn gwirionedd, ”meddai Hogan wrth y cyfoed Llafur.

“Rwy'n credu bod gan bawb ddiddordeb mewn sicrhau ein bod ni'n ddiogel ac rwy'n credu bod yr Unol Daleithiau ... ar ddiwedd y dydd, gallwch chi alw eu bluff ar yr un hwnnw.”

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Tsieina, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Technoleg, telegyfathrebiadau, UK, US

Sylwadau ar gau.

Eicon Dewislen Chwith