Dim bongs #BigBen: Mae llywodraeth y DU yn cynllunio sioe ysgafn i nodi eiliad #Brexit

| Ionawr 20, 2020
Bydd preswylfa Downing Street y Prif Weinidog Boris Johnson yn cael ei oleuo wrth gyfrif am ymadawiad Prydain o’r Undeb Ewropeaidd ar 31 Ionawr, fel rhan o arddangosfa ysgafn i nodi eiliad Brexit, meddai’r llywodraeth ddydd Gwener (17 Ionawr), yn ysgrifennu Kylie MacLellan.

Roedd Johnson wedi cynnig ymgyrch cyllido torfol i ganiatáu i gloch Big Ben yn nhŵr cloc y senedd swnio er ei bod wedi bod yn dawel i raddau helaeth ers 2017 tra bod gwaith adnewyddu yn cael ei wneud ar y twr.

Mae aelodau’r cyhoedd wedi rhoi mwy na 200,000 o bunnoedd ($ 260,580) o’r £ 500,000 y dywedodd Johnson y byddai’n costio i Big Ben bongio, ond mae’r llywodraeth bellach wedi dweud nad yw awdurdodau seneddol yn credu y byddent yn cael derbyn yr arian.

“Mae Ionawr 31ain yn foment arwyddocaol yn ein hanes wrth i’r Deyrnas Unedig adael yr UE ac adennill ei hannibyniaeth,” meddai swyddfa Johnson mewn datganiad yn nodi ei chynlluniau i nodi Brexit - eiliad a fydd yn cael ei dathlu gan rai a’i galaru gan eraill yn gwlad yn dal i rannu ar y mater.

“Mae’r llywodraeth yn bwriadu defnyddio hyn fel eiliad i wella rhaniadau, ail-uno cymunedau ac edrych ymlaen at y wlad rydyn ni am ei hadeiladu dros y degawd nesaf.”

Ar noson 31 Ionawr, bydd Johnson yn annerch y genedl, meddai ei swyddfa. Yn gynharach yn y dydd bydd yn cynnal cyfarfod arbennig o'i dîm gorau o weinidogion yng ngogledd Lloegr.

Dywedodd y llywodraeth eu bod yn bwriadu darlledu'r arddangosfa olau yn Downing Street ar gyfryngau cymdeithasol, gan gynnwys cloc sy'n cyfrif i lawr i 23h GMT, yr eiliad y mae Brexit yn digwydd yn swyddogol. Bydd adeiladau eraill o amgylch ardal y llywodraeth yn Whitehall hefyd yn cael eu goleuo.

Bydd Jac yr Undeb yn cael ei hedfan ar bob un o’r polion baneri o amgylch Sgwâr y Senedd, lle mae arweinydd Plaid Brexit, Nigel Farage, wedi cael caniatâd i gynnal parti gydag areithiau a cherddoriaeth.

Bydd darn arian coffaol Brexit, wedi’i arysgrifio gyda’r geiriau “Heddwch, ffyniant a chyfeillgarwch gyda’r holl genhedloedd”, hefyd yn cael ei gylchredeg ar y diwrnod y bydd Prydain yn gadael yr UE, meddai’r llywodraeth.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, Blaid Geidwadol, EU, UK

Sylwadau ar gau.