Mae llywodraeth y DU yn ystyried symud #HouseOfLords i #York - cadeirydd y Ceidwadwyr

| Ionawr 20, 2020
Mae symud tŷ seneddol uchaf Prydain i ddinas Efrog yng ngogledd Lloegr yn un “o ystod o bethau” y mae’r llywodraeth yn edrych arnyn nhw i “lefelu i fyny” gwahanol rannau o Brydain, meddai Cadeirydd y Ceidwadwyr James Cleverly ddydd Sul (19 Ionawr), ysgrifennu Andy Bruce ac Elizabeth Piper.

Yn etholiad cenedlaethol y mis diwethaf ar gyfer y tŷ isaf, enillodd Ceidwadwyr y Prif Weinidog Boris Johnson lu o seddi ym mherfeddwlad draddodiadol gogledd Lloegr Plaid Lafur yr wrthblaid wrth iddo sicrhau mwyafrif mawr yn y senedd.

Gyda golwg ar sicrhau'r enillion hyn, mae Johnson wedi addo cynyddu buddsoddiad yng ngogledd Lloegr, a ddioddefodd o dan ddirywiad diwydiannau trwm a pholisïau cyni ers yr argyfwng ariannol.

Pan ofynnodd Sky News a oedd y llywodraeth yn bwriadu symud Tŷ’r Arglwyddi i Efrog, dywedodd Cleverly: “Efallai y byddwn. Mae'n un o ystod o bethau rydyn ni'n edrych i mewn iddyn nhw. ”

Yn gynharach, The Sunday Times adroddodd mai Efrog, a sefydlwyd gan y Rhufeiniaid ac sy'n enwog am ei heglwys gadeiriol fawr, yw'r dewis cyntaf ar gyfer symud, cyn Birmingham, dinas ail-fwyaf Prydain.

Mae gan Dŷ’r Arglwyddi, tŷ seneddol anetholedig Prydain, y pŵer i rwystro deddfau ond mae’n gweithredu’n bennaf fel mecanwaith i fireinio a cheisio diwygiadau i gyfreithiau a ddeddfir yn Nhŷ’r Cyffredin etholedig.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Blaid Geidwadol, EU, UK

Sylwadau ar gau.